Aleksander Hertlein (1893-????)

mjr. (tab.) Hertlein(-Zięba) Aleksander Wilhelm (ur. 21 VII 1893)

1920 – por. tab. w czasie wojny polsko-bolszewickiej
1923 – 8 dyon taborów (Toruń)
1924 – 8 dyon taborów (Toruń)
1928 – kadra oficerów taborowych 19 pp (8 szw. tab.)
1932 – 19 pp we Lwowie

Awanse:
– porucznik z 1 czerwca 1919, w 19923 r. poz. 39; w 1924 r. poz. 14; w 1928 r. poz. 3
– kapitan z 1 stycznia 1930, w 1932 r. poz. 4 (zapis Hertlejn)