Kształtowanie frontu północnego Powstania Wielkopolskiego

Od 4 stycznia 1919 r. nieformalnie frontem dowodził ppłk Kazimierz Grudzielski.

6 dni później powstał sztab frontu w składzie:
dowódca – ppłk Kazimierz Grudzielski
szef sztabu – ppor. Mieczysław Paluch
1 adiutant – ppor. Tadeusz Fenrych
oficer łączności – ppor. Witold Brzeski
d-ca kompanii sztabowej – ppor. Tadeusz Lerchenfeld
kapelan – ks. Mateusz Zabłocki

Front rozwinięty był na linii od Chodzieży do granicy z Kongresówką w okolicach Inowrocławia i ostatecznie podzielony został na 7 odcinków:
1. Inowrocław – dowódca ppor. Paweł Cyms
2. Łabiszyn – dowódca por. Ignacy Mielżyński
3. Szubin – dowódca pan Jan Tomaszewski
4. Kcynia – dowódca ppor. Konrad Golniewicz
5. Gołańcz – dowódca ppor. Maksymilian Bartsch
6. Budziń – dowódca ppor. Edmund Bartkowski
7. Czarnków – dowódca ppor. Michał Zentkeller
Dowódcy odcinków otrzymali kompetencje dowódców batalionów

Z sił frontu północnego w początkach marca 1919 r. zorganizowano 2 Dywizję Strzelców Wielkopolskich, a gen. ppor. Grudzielski został jej pierwszym dowódcą.