Inna numeracja pułków wielkopolskich

Pułki strzelców wielkopolskich po włączeniu do armii krajowej miały przyjąć w listopadzie 1919 r. inną numerację pułków piechoty.

I tak:
1 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 52 pp (?)
2 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 53 pp
3 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 54 pp
4 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 51 pp
5 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 46 pp
6 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 47 pp
7 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 48 pp
8 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 49 pp
9 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 43 pp
10 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 44 pp
11 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 45 pp
12 p.s.wlkp. miał zostać przemianowany na 50 pp
Do tego rozkazu zdołały się zastosować tylko bataliony zapasowe 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, które jednak po kilku tygodniach zmieniły numer pułku na istniejący w latach 1920-1939.