Archive for the ‘Rok 1919’ Category

Błękitna Armia gen. Hallera

środa, Wrzesień 7th, 2016

Francuskie dywizje i pułki, które dały sprzęt i kadry do formowanych pułków strzelców pieszych to:
(więcej…)

5 pułk strzelców wielkopolskich (59 pp) – obsada oficerska 1919

poniedziałek, Kwiecień 4th, 2016

dowódca pułku – mjr. Wrzalinski
adiutant – por. Siudziński
pomocnik – asp. of. Janowski
oficer łączności – ppor. Gutorski
oficer wywiadowczy – ppor. Kaźmierski
oficer broni – kpt. Kokular
oficer oświatowy – asp. od. Poczekaj
lekarz pułkowy – por. lek. Kruschka
oficer taborowy – ppor. Bessert
(więcej…)

Kapelanowie 24 pułku piechoty

piątek, Marzec 18th, 2016

Pierwszym kapelanem 24 pułku piechoty był ks. Paweł Milik, który pełnił posługę duszpasterską od 4 listopada 1918 r.
(Dz.Rozk.Wojsk., 1919, R. 2, nr 48, poz. 1550, s. 1143, Warszawa, dnia 3 maja 1919 r.)
(Zarządzenie ks. Biskupa Wojsk Polskich z 28 kwietnia 1919 r.)

Kolejni:
– ks. Bronisław Michalski (gdzieś między grudniem 1919 r. a grudniem 1920 r.)

Ostatni
– ks. Adolf Kryński; ranny w czasie kampanii 1939 r. Internowany w obozach jenieckich, m.in. od 06.12.1939 w oflagu IX A/Z Rotenburg. Stamtąd 18.04.1940, z pogwałceniem konwencji haskiej, jako jeniec wojskowy przesłany do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, a następnie 07.07.1942 do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie zginął (prawd. zamordowany — rozstrzelany) / .

Pobór w roku 1919 w Wielkopolsce

wtorek, Styczeń 13th, 2015

Przymusowy pobór w Wielkopolsce zarządzony był rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i przeprowadzony był:
– dla rocznika 1899 z dniem 17 stycznia 1919 r.
– dla rocznika 1900 z dniem 4 marca 1919 r.
Wszyscy szeregowi z tych roczników, którzy wstąpili do Wojsk Wielkopolskich przed tymi terminami uważano za ochotników, w związku z czym podlegali bezterminowemu urlopowaniu w myśl rozkazu M.S.Wojsk. Dep. X. Ldz. 900/Tj. z dnia 7 listopada 1921 r.

Rozkaz ten ogłoszony został m.in. w rozkazie D.O.K. nr VIII w Grudziądzu Nr. 85 Tajne 1921 r.

Sztandar 7 p.s.wlkp.

czwartek, Sierpień 22nd, 2013

1 marca 1919 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru 7. psw ufundowanego przez społeczeństwo Chodzieży. Rodzicami chrzestnymi byli: Melania Szulczewska ze Strzelec i dr Zbigniew Jerzykowski – starosta chodzieski.
(więcej…)

Zjednoczenie Armii Wielkopolskiej z Armią Krajową

poniedziałek, Luty 4th, 2013

(więcej…)

Zajęcie Bukowiny przez rumuńską 8 DP

środa, Grudzień 16th, 2009

3 listopada 1918 r. władzę w Bukowinie przejęła Bukowińska Delegacja Ukraińskiej Rady Narodowej. Tego samego dnia z Bukowiny odmaszerowały do Lwowa oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych, które były tam jedyną siłą militarną.
(więcej…)

Rumuńska okupacja Pokucia w 1919 r.

środa, Grudzień 9th, 2009

Zarówno przedstawiciele delegacji Polski jak i Rumunii uczestniczący w konferencji pokojowej w Paryżu dążyli do utworzenia wspólnej granicy. Odseparowałoby to Czechosłowację i Węgierską Republikę Rad od wpływów sowieckich, a jednocześnie mogłoby stać się podstawą wspólnego frontu antybolszewickiego.

(więcej…)

Ochrona granicy Wielkopolski w 1919 r.

środa, Lipiec 1st, 2009

Linia demarkacyjna usalona w Trewirze obsadzona była przez oddziały Wojsk Wielkopolskich od m. Czajka (pow. Aleksandrów Kujawski) do m. Grabów (pow. Kępno).
(więcej…)

Ochrona granicy w 1919 r.

środa, Lipiec 1st, 2009

Dyslokacja oddziałów Wojskowej Straży Granicznej wg rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wojskowych z 14 lipca 1919 r.
(więcej…)

Kształtowanie frontu północnego Powstania Wielkopolskiego

piątek, Luty 6th, 2009

Od 4 stycznia 1919 r. nieformalnie frontem dowodził ppłk Kazimierz Grudzielski.

(więcej…)

Inna numeracja pułków wielkopolskich

piątek, Luty 6th, 2009

Pułki strzelców wielkopolskich po włączeniu do armii krajowej miały przyjąć w listopadzie 1919 r. inną numerację pułków piechoty.

(więcej…)