Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750.000

Mapa o charakterze poglądowym opracowywana w WIG do 1927 r. Ze względu na przestarzałą treść, niewygodną skalę oraz w związku z opracowaniem nowej mapy poglądowej w skali 1:1.000.000, zaniechano dalszych prac nad mapą w tej skali. Mapa wydana w dwóch opracowaniach.

Pierwsze wydanie tej mapy było drukowane w Wiedeńskim Woj­skowym Instytucie Geograficznym na podstawie matryc austriac­kiej mapy Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:750.000, pochodzą­cych z lat 1882—1886. Korektę mapy (głównie spolszczenia nazw geograficznych) wykonano w WIG w Warszawie.

Mapa obejmowała 15 ark. oraz arkusz tytułowy (okładka). Druk cztero­kolorowy. Nadruk koloru piątego (czerwony — granica państwowa) wykonano w WIG w 1924 r. Opracowana w odwzorowaniu Bonne’a. Rzeźbę terenu przedstawiono w kolorze brązowym me­todą kreskową.

Drugie opracowanie zostało wykonane w innym for­macie, w 10 ark. Wprowadzono w nim wiele poprawek i zmian, dotyczących głównie nazewnictwa i linii komunikacyjnych. Dzie­więć z tych arkuszy opracowano w latach 1924—1927, natomiast ostatni arkusz dopiero w 1934 r. (był to prawdopodobnie arkusz Lwów).
Źródło: B. Krassowski –> F. Biernacki, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750.000, WSG 1935, z. 3-4, s. 319-325.