Szefowie WIG

Niemal natychmiast po uzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. pojawiły się tendencje zintegrowania Służby Geograficznej w ramach jed­nej instytucji – Instytutu Geograficznego, który powstał w wyniku fuzji komórek geograficznych, a mianowicie Sekcji Geograficznej w Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych i Wydziału IV (VIII) Geograficznego w Sztabie Generalnym WP.

Kolejni Szefowie Instytutu, zwłaszcza w początkowym okresie, odcisnęli wyraźne piętno na strukturze organizacyjnej i sposobach jego pracy. Wypadałoby przypomnieć w tym miejscu ich nazwiska i daty* pełnienia obowiązków:

• Szef Wydziału IV (VIII) Sztabu Generalnego / Służby Geograficznej
11.11.1918-18.12.1918 — gen. bryg. Wojciech Falewicz

• Szef Instytutu Geograficznego
19.12.1918-31.05.1919 — gen. bryg. Wojciech Falewicz
01.05.1919-30.06.1919 — płk Jan Morawski
01.07.1919-17.11.1919 — płk Henryk Zemanek

• Szef Instytutu Wojskowo-Geograficznego
18.11.1919-31.12.1919 — płk Henryk Zemanek
01.01.1920-04.07.1920 — płk Bolesław Jaźwiński
05.07.1920-30.09.1920 — płk Jan Morawski
01.10.1920-31.03.1921 — płk Bolesław Jaźwiński

• Szef Wojskowego Instytutu Geograficznego
01.04.1921-08.05.1926 — gen. bryg. Bolesław Jaźwiński
17.05.1926-31.05.1932 — płk Józef Kreutzinger**
01.06.1932-25.08.1939 — płk dypl. Tadeusz Zieleniewski**
26.08.1939-12.09.1939 — ppłk Jerzy Lewakowski (p.o.)
12.09.1939-18.09.1939 — ppłk inż. Wiktor Plesner (p.o.)
————
15.10.1939-22.10.1946 — ppłk Stefan Gąsewicz (PSZ na Zachodzie)
————
01.07.1945-31.12.1949 — ppłk Teodor Naumienko (LWP)
*) Daty dzienne w wielu przypadkach należy traktować jako przybliżone
**) (Dz.Pers. 1932.03.23 R.13 Nr 6)