Bataliony Strzelców

Latem 1926 r. przystąpiono do formowania batalionów strzelców w Chojnicach (I/66 p.p.) i Starogardzie (III/65 p.p.).
Pierwsza obsada oficerska została ustanowiona rozkazem Departamentu I. M.S.Wojsk (L.18716/1926) i ogłoszona w Dzienniku Personalnym nr 32 z 15 sierpnia 1926 r.

1 Baon Strzelców
ppłk. Komierowski Witold Adrian Roger (61 p.p.) – dowódca batalionu
kpt. Jankowski Marian Aleksander (63 p.p.) – kwatermistrz
kpt. Muszka Stefan (14 p.p.)
kpt. Gardziński Jan (67 p.p.)
kpt. Mayer Stefan (67 p.p.)
kpt. Różański Adama II (66 p.p.)
kpt. Sarnowski Bronisław (62 p.p.)
kpt. Potocki Józef I (66 p.p.)
por. Ligęziński Wacław (65 p.p.)
por. Badziąg Alojzy (66 p.p.)
por. Mądry Sykstus (66 p.p.)
por. Nowakowski Wacław III (66 p.p.)
por. Piontek Paweł (66 p.p.)
por. Sieracki Marian (66 p.p.)
por. Urbaniak Kazimierz (66 p.p.)
por. rez. w sł. cz. Makowski Jan I (61 p.p.)
por. rez. w sł. cz. Rogowski Mieczysław (59 p.p.)
por. rez. w sł. cz. Buba Wacław (66 p.p.)
ppor. Hassenrück Adolf (66 p.p.)

2 Baon Strzelców
mjr. Michalski Stefan III (65 p.p.) – dowódca
kpt. Kruszeliński Włodzimierz (59 p.p.)
kpt. Rybicki Kazimierz I (65 p.p.)
kpt. Sagański Marian Bronisław (65 p.p.)
kpt. Wróblewski Feliks Józef (65 p.p.)
por. Mizerski Tomasz Władysław (14 p.p.)
por. Baśkiewicz Feliks (65 p.p.)
por. Piekarczyk Stanisław (65 p.p.)
por. Olszewski Józef III (65 p.p.)
por. Sielski Leon (65 p.p.)
por. Skowroński Aleksander II (62 p.p.)
por. Wiński Tomasz (65 p.p.)
por. rez. w sł. cz. (sł int.) Gołębiowski Henryk I (65 p.p.)
ppor. Jankowski Zygmunt (65 p.p.)
ppor. Pawłowicz Stefan (65 p.p.)

(s.262, 263)