Kompania Zamkowa

20 lipca 1926 roku w miejsce zlikwidowanej Kwatery Wojskowej Prezydenta Rzeczypospolitej i Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej został zorganizowany Gabinet Wojskowy Prezydenta Rzeczypospolitej. Wtedy też utworzono Kompanię Zamkową, która pełnić miała służbę wartowniczą w miejscu postoju Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać funkcje reprezentacyjne.

Rozkazem Dep. I L. 31871/1926 wyznaczono obsadę oficerską kompanii:
– dowódca: mjr Kłopotowski Stanisław Stefan
– zastępca: kpt. Sokola Wacław Jakub
– dowódcy plutonów piechoty: por. por. Modliński Stefan, Krotkiewski Władysław Robert, Comte Henryk
– dowódca plutonu żandarmerii: kpt. Czuruk Edward

Dziennik Personalny z dn. 25.10.1926, R. VII, Nr 46, str. 378.