Groby, kwatery i cmentarze wojenne na szlaku 62 p.p.wlkp.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szlak bojowy 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej wiódł przez miejscowości:
Wojnowo – Trzemiętowo – Wierzchucinek, Smukała Dolna
Wojnowo – Mochle – Szczutki – Tryszczyn – Bożenkowo
Opławiec – Czyżkówko – Bydgoszcz
Emilianowo – Piecki – Brzoza – Łążyn
Gniewkowo – Radziejów – Brześć Kujawski – Lubranie
Chodecz – Lubień Kujawski – w kierunku na Gąbin
rejon płd. od Włocławka: Nakanów – Chodecz
Nakanowo Nowe, Pustki Wilkowickie, Pustki Choceński, Czerniewice, Grabkowo, Szczutkowo, Wiktorowo, Kłóbka
Dalsze działania w rejonie Gąbina odbywały się poza terenem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

W Brzozie (gm. Nowa Wieś Wielka) na cmentarzu parafialnym jest grób siedmiu żołnierzy Wojska Polskiego ekshumowanych w 1945 r. z lasów między Brzozą i Pieckami. W 1969 roku wszystkie zwłoki ekshumowano do jednej mogiły, na której umieszczono napis:

Tu spoczywają zwłoki siedmiu żołnierzy Wojska Polskiego 61 i 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej poległych w walce z nieprzyjacielskimi wojskami niemieckimi w dniu 6 września 1939 r.
Ś.P.
ppor. Emanuel Maciejewski
sierż. podch. Marian Michalski
sierż. podch. Jan Zieleniewski
plut. Jan Zagórski
strz. Stefan Majka
strz. Bronisław Piotrowski
strz. Franciszek Grzesik

Na trasie walk 62 p.p.wlkp. znajdują się groby wojenne żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku w miejscowościach:
– Murzynno (gm. Gniewkowo, cm. r-k) – grób 3 żołnierzy Wojska Polskiego poległych między wsiami Murzynno a Kijewo oraz grób żołnierza poległego na terenie Murzynna w 1939 roku,
– Kijewo (gm. Gniewkowo, cm. wyz.) – mogiła 4 żołnierzy poległych na przedpolach Kijewa,
– Kruszyn (gm. Włocławek, cm.) – mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w rejonie Kruszyna,
– Grabkowo (gm. Kowal, cm. r-k) – dwie mogiły: żołnierza poległego w Grabkowie oraz Bogdana Stobińskiego poległego 13.09.1939 r.,
– Smiłowice (gm. Choceń, cm. r-k) – mogiła zbiorowa 7. żołnierzy, zidentyfikowano: Leon Kamiński i Adam Kopeć,
– Choceń (cm. r-k) – grób chorążego Jerzego Ozimińskiego poległego w okolicach Chocenia,
– Chodecz (cm. r-k) – mogiła nieznanego żołnierza, grób kanoniera Wacława Juszczaka poległego w okolicach Chodcza oraz grób żołnierza Franciszka Fricha,
– Wieniec (gm. Brześć Kujawski, cm. r-k) – mogiła zbiorowa 32. żołnierzy poległych w okolicach Wieńca,
– Brześć Kujawski (cm. r-k) – grób poległych żołnierzy WP i mogiła zbiorowa 22. żołnierzy armii „Pomorze”,
– Nowa Wieś Wielka (cm. r-k) – mogiły poległych i pomordowanych żołnierzy WP,
– Żołędowo (gm. Osielsko, cm. par.) – mogiła Szczepana Basińskiego,
– Buszkowo (gm. Koronowo, cm. par.) – mogiła żołnierzy poległych w okolicach Buszkowa,
– Byszewo (gm. Koronowo, cm. par.) – mogiła 3. poległych żołnierzy WP: Mogiła żołnierzy WP z roku 1939. Nieznany żołnierz Obrony Narodowej zmarł 5.09.1939 r., W. Młynarczyk oficer WP zamordowany 1.09.1939r., Stanisław Kardach ur. 1904 r. zamordowany 1.09.1939 r. Cześć Ich Pamięci,
– Mąkowarsko (gm. Koronowo, cm. par.) – mogiła żołnierzy poległych w okolicach Mąkowarska (leśnictwo Kadzionka),
– Koronowo (cm. par.) – mogiła poległych żołnierzy WP oraz grób zbiorowy poległych żołnierzy WP,
– Nowaczkowo (gm. Sicienko, cm. ew.) – mogiła poległego żołnierza WP,
– Słupowo (gm. Sicienko, przy szosie Bydgoszcz–Mrocza), grób ułana Józefa Palacza,
– Szczutki (gm. Sicienko) – las (leśnictwo Tryszczyn), mogiła żołnierza Wojska Polskiego z 1939 roku,

Informacje dotyczące grobów wojennych żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku uzyskane na podstawie zapisów w kartach ewidencji miejsc pamięci narodowej Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.