Docenienie służby podoficerskiej w czasie walk

Jedną z form docenienia służby podoficerskiej były niewątpliwie awanse. Po zakończeniu działań wojennych za waleczność zostali z dniem 1 listopada 1920 r. mianowani chorążymi w piechocie 23 podoficerów 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej:

z 59 p.p.:

Dzwoniarek Antoni, Gałęzewski Józef, Kurach Józef, Kwaśniewski Wojciech, Pawlak Jan, Pasternak Stanisław, Zalita Sylwester

z 60 p.p.:

Brenienek Wojciech, Domagała Jan, Jóżwiak Ludwik, Komarski Ludwik, Kozłowski Stanisław, Machowski Jan, Szymański Józef

z 61 p.p.:

Fąferek Feliks, Karliński Franciszek, Maciejewski Jan, Majewski Jan

z 62 p.p.

Andzelewicz Julian, Dzierzgowski Tadeusz, Hulisz Antoni, Każmierczak Feliks

z komp. sztabowej 15 DP:

Węglewski Stanisław

Dz.Pers. 49/22 z 22.12.1920