Tadeusz Rzepecki

Z inicjatywy, byłego już dyrektora Zespołu Szkół nr 16, p. Andrzeja Kaczmarka w 2008 r. ulica łącząca ul. Nad Torem z ul. Koronowską w sąsiedztwie szkoły na Czyżkówku otrzymała nazwę Tadeusza Rzepeckiego.

Tadeusz Rzepecki w latach 1968-1986 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Koronowskiej 74.
Continue reading

Czyżkówko na starej mapie

W moje ręce wpadła stara, bo z końca XVIII lub początku XIX w., mapa Kanału Bydgoskiego. Ciekawy zapis nazwy Czyżkówka – Cziscowa.
Na tym fragmencie mapy widać zaznaczone wszystkie śluzy znajdujące się w obrębie miasta, drogi na Nakło, Mroczę i Koronowo oraz młyn Petersona (?).

cziscowa

Czyżkówko w hołdzie śp. Marszałkowi Piłsudskiemu.

Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Obywateli przedmieścia Czyżkówko, p. Swakowskiego, ukonstytuowało się Zrzeszenie Towarzystw dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Ojca Narodu.
Akademia żałobna odbyła się 18 maja 1935 r. w sali p. Glapy. Sala tonęła w kwiatach, zieleni i sztandarach, kirem okrytych. Staż honorową pełnili harcerze i harcerki z proporczykami. Obok stanęły sztandary towarzystw: Tow. Robotników Katolickich, Tow. „Jedność”, Tow. śpiewu „Św. Cecylii”, Stow. Młodych Polek „Wiosna” i Stow. Panien Różańca św., jako przedstawiciele organizacyj przedmieścia Czyżkówko. Continue reading