Międzyoddziałowe zawody strzeleckie piechoty

W myśl Instrukcji wyszkolenia kontyngensu piechoty — część I. dywizje piechoty miały przeprowadzić międzyoddziałowe zawody strzeleckie celem wyłonienia mistrzowskiej kompanii i pułku danej DP.

W 1931 r. przeprowadzono takie zawody w dywizjach piechoty z rocznikiem 1909.
1 DP – 4 komp. 6 p.p.Leg. – por. Smoleński Kazimierz Izydor
2 DP – 3 komp. 3 p.p.Leg. – kpt. Różycki Karol Tomasz
3 DP – 2 komp. 9 p.p.Leg. – por. Sowa Stefan
4 DP – 4 komp. 67 p.p. – kpt. Maskowicz Eugenjusz
5 DP – 4 komp. 19 p.p. – kpt. Fastnacht Mieczysław
6 DP – 8 komp. 16 p.p. – kpt. Ryczek Stanisław
9 DP – 8 komp. 34 p.p. – kpt. Wołochowicz Wiktor
10 DP – 8 komp. 30 p.p. – kpt. Sikorski Janusz
12 DP – 7 komp. 51 p.p. – kpt. Sułkowski Kazimierz
13 DP – 4 komp. 43 p.p. – por. Kowalski Stanisław Kostka
14 DP – 3 komp. 58 p.p. – kpt Ścigalski Bronisław
15 DP – 9 komp. 62 p.p. – ppor. Nowak Wojciech
16 DP – 3 komp. 2 b.strz. – kpt. Sagański Marjan Bronisław
17 DP – 3 komp. 68 p.p. – por. Łożyński Bogdan
18 DP – 4 komp. 33 p.p. – kpt. Kopeć Józef
20 DP – 3 komp. 80 p.p. – por. Słomkowski Tadeusz Roch
21 DP – 8 komp. 4 p.s.p. – kpt. Jachimowski Marjan
22 DP – 8 komp. 6 p.s.p. – por. Łukaszewicz Jan
23 DP – 2 komp. 75 p.p. – kpt. Wieleżyński Walerjan
24 DP – 5 komp. 17 p.p. – kpt. Baran Antoni
25 DP – 2 komp. 56 p.p. – por. Błyskosz Jan
27 DP – 3 komp. 23 p.p. – por Ziemba Stanisław
28 DP – 7 komp. 72 p.p. – kpt. Weyhert Władysław
30 DP – 1 komp. 84 p.p. – kpt. Kmiotek Leon
Nie przeprowadzono międzyoddziałowych zawodów strzeleckich w 7, 8, 11, 19, 26 i 29 DP.

34/31-386-446 (D.R.)