Parę definicji z edycji tekstu

Redakcja tekstu – Czynność obejmująca opracowywanie tekstu poprzez nanoszenie poprawek stylistycznych, gramatycznych i innych; przygotowywanie tekstu do publikacji.
Redaktor naukowy – osoba zajmująca się naukowym opracowaniem tekstów przed ich wydaniem.
Redaktor merytoryczny – osoba odpowiedzialna za poprawną zawartość treści merytorycznej w książce.
Edytor – Osoba odpowiedzialnia za merytoryczne przygotowywanie materiałów do druku.
Redaktor techniczny – osoba odpowiedzialna za graficzną stronę książki.