Parafia Prawosławna w Sarnach

W 1938 r. władze zezwoliły na sprzedaż gruntu państwowego parafii prawosławnej w Sarnach.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1938 r.
o sprzedaży gruntu państwowego przy stacji kolejowej w Sarnach.

Art. 1. Zezwala się na sprzedaż parafii prawosławnej w Sarnach gruntu o powierzchni 7010 m3 przy stacji kolejowej w Sarnach, stanowiącego własność Skarbu Państwa, a pozostającego w zarządzie przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, za cenę ulgową 3.505 zł.
Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski
Minister Komunikacji: Ulrych

Źródło: Dziennik Ustaw R.P. 1938, Nr 3, poz. 13, str. 25