Koszary na Warszawskiej

Plan z 1874 r. rozmieszczenia budynku koszarowego przy Karl Strasse.


Ulice: Croner Strasse (ul. gen. J. Sowińskiego) i Foller Strasse (przedłużenie ul. Unii Lubelskiej) w przebiegu zaznaczonym na planie obecnie nie istnieją (znajdują się na terenie koszar).
Carl Strasse to obecnie ul. Warszawska, Livonius Strasse to obecnie ul. Jana III Sobieskiego.