Kluczyński Stefan, por.

Porucznik Stefan Kluczyński zorganizował na ziemii włoskiej oddział „Arditti Polacchi” liczący około 180 ludzi, z którym to wyruszył na front austriacki.

24 października 1918 r. otrzymał rozkaz zajęcia wysuniętych okopów austriackich na Monte Pertico. W ogniu artyleryjskim porwał swój Oddział Ochotników i brawurowym atakiem zajął cały okop, biorąc 3 kompanie nieprzyjaciela do niewoli. Chcąc dać możliwość do ataku Włochom, należało zdobyty okop za wszelką cenę utrzymać. Pomimo huraganowego ognia artylerii i kaemów i kilkakrotnych kontrataków nieprzyjaciela, okopy zostały w rękach Polaków przez 22 godziny. Kpt. Kluczyński przez cały czas dawał przykłady męstwa, odwagi i pogardy dla śmierci. Mimo zranienia pozostał na stanowisku do końca.
Za czyn ten otrzymał Order Virtuti Militari 5 kl. nr 5624. Wniosek podpisał gen. J. Haller.

Po powrocie do obozu La Mandria di Chivasso oddział ten stał się zalążkiem Pułku Polskiego im. Francesco Nullo (późniejszego 50 p.p.s.k.).

Źródło: K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000, 136