Czyżkówko w hołdzie śp. Marszałkowi Piłsudskiemu.

Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Obywateli przedmieścia Czyżkówko, p. Swakowskiego, ukonstytuowało się Zrzeszenie Towarzystw dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Ojca Narodu.
Akademia żałobna odbyła się 18 maja 1935 r. w sali p. Glapy. Sala tonęła w kwiatach, zieleni i sztandarach, kirem okrytych. Staż honorową pełnili harcerze i harcerki z proporczykami. Obok stanęły sztandary towarzystw: Tow. Robotników Katolickich, Tow. „Jedność”, Tow. śpiewu „Św. Cecylii”, Stow. Młodych Polek „Wiosna” i Stow. Panien Różańca św., jako przedstawiciele organizacyj przedmieścia Czyżkówko.
Sala była wypełniona publicznością. Jako przedstawiciel p. starosty przybył mgr. Nowakowski, prezydenta miasta reprezentował p. Borucki, a duchowieństwo miejscowe ks. prob. Baranowski.
Uroczystą akademię rozpoczął słowem wstępnym p. W. Kuta, po czym orkiestra 62 pp odegrała marsz żałobny Chopina. Prof. Gauza w podniosłym przemówieniu, scharakteryzował tragizm tej wielkiej chwili w której śmierć zabrała nam Największego Polaka. Prelegent wezwał obecnych do skupienia się w jednominutowej ciszy. Podniosłego wrażenia nic zatrzeć nie zdoła.
Chór pod wezwaniem św. Cecylii pod batutą prof. Roeslera odśpiewał dwa psalmy Kochanowskiego. Deklamację, rapsod żałobny Zechentera, wygłosiła nauczycielka p. Sobechówna z uczniem. Chór dzieci szkoły powszechnej w Czyżkówku, pod kierunkiem p. Przybylskiego, odśpiewał „W mogile ciemnej”, a orkiestra zagrała marsz Pierwszej Brygady, co wyczerpało oficjalny program akademii.
Na wezwanie obecnego ks. proboszcza Baranowskiego publiczność odśpiewała pieśń „Witaj Królowo:, która była zakończeniem uroczystości również smutnej jak podniosłej.
Dz.B. 1935/120(05.24)/11