Sieć lotnisk w Polsce międzywojennej

Załączona mapka przedstawia sieć lotnisk w międzywojennej Polsce. Za rozwój sportów lotniczych odpowiedzialna była Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

lotniska
Na mapie nie jest zaznaczone lotnisko (lądowisko?) w Sarnach, z którego operowała eskadra myśliwska Korpusu Ochrony Pogranicza. Brak też szybowcowisk (np. Bezmiechowa).

Źródło: www.aviatv.pl