Kiedy na emeryturę…?

Kiedy na emeryturę miał przejść oficer II Rzeczpospolitej.

Ustawa z 1922 r. (o prawach i obowiązkach oficerów WP) wyznaczyła dość wysokie granice emerytalne. Z biegiem lat były one obniżane:

stopień | 1922 | 1926 | 1935
major | 53 | 46 | 48
ppłk | 55 | 48 | 50
płk | 57 | 50 | 52
gen. bryg. | 59 | 52 | 58
gen. dyw. | 61 | 54 | 60
gen. br. | 61 |

Do roku 1950 z wojska odeszliby wszyscy oficerowie o prowieniencji legionowej poniżej stopnia generała brygady.