Skale map WIG-owskich

 • mapa w skali 1:10.000
  okolice Wilna
  okolice Rabki
 • mapa w skali 1:20.000 – turystyczna
  Fotogrametryczna Mapa PN Tatry
  Pieniny Mapa Fotogrametryczna
 • mapa w skali 1:25.000 – szczegółowa
  – reprodukcje i naśladownictwa map obcych
  – polska mapa szczegółowa 19 -39
  – wydania wojenne 1939-45 (konspiracyjne, okupacyjne)
 • mapa w skali 1:50.000
  okolice Torunia – ark. nr 194
  Spitsbergen Zachodni
  Grenlandia Zachodnia (Arfersiorfik)
 • mapa w skali 1:75.000
 • mapa w skali 1:100.000 – taktyczna
  – typ I wielobarwny 1922-26
  – typ II dwubarwny 1926-29
  – typ III dwubarwny 1929-31
  – typ IV wielobarwny 1931-39
  – wydania wojenne 1939-45 (konspiracyjne, emigracyjne, okupacyjne)
 • mapa w skali 1:200.000
 • mapa w skali 1:300.000 – operacyjna
  – typ prowizoryczny 1921-27
  – typ normalny 1927-39
  – mapa administracyjna RP
  – wydania wojenne 1939-45 (konspiracyjne, okupacyjne)
 • mapa w skali 1:400.000
 • mapa w skali 1:500.000 – lotnicza
 • mapa w skali 1:750.000 – przeglądowa
  1) Uebersichtskarte von Mitteleuropa (Austro-Węgry)
  15 ark. + ark. tytułowy; druk 4-kolorowy + nadruk granic (czerwony)
  2) Mapa Przeglądowa Polski
  10 ark. (1924-27, 1934)
 • mapa w skali 1:1.000.000 – międzynarodowa mapa świata
 • ———-

 • kontrreprodukcje map państw sąsiadujących
  1:21.000 – półwiorstówki (Rosja)
  1:25.000 – oryginalne zdjęcia topograficzne (Austro-Węgry)
  1:25.000 – Messtischblatty (Prusy)
  1:42.000 – jednowiorstówki (Rosja)
  1:75.000 – (Austro-Węgry)
  1:75.000 – (Czechosłowacja)
  1:84.000 – dwuwiorstówki (Rosja)
  1:100.000 – Karte des Deutsches Reiches (Niemcy)
  1:100.000 – Karte des Westliche Russia (Niemcy)
  1:126.000 – trójwiorstówki (Rosja)
  1:200.000 – mapa Centralnej Europy (Austro-Węgry)
  1:300.000 – mapa przeglądowa Europy Środkowej (Niemcy)