Starostowie sarneńscy

Powiat został utworzony 15 marca 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowo utworzonego województwa poleskiego, a od 16 grudnia 1930 r. przyłączony do województwa wołyńskiego.

Starosta w VI st. sł. w Sarnach:
– Kułakowski Jan (1890-1954), do dnia 8 maja 1926 r. (odszedł do Poleskiego UW na stanowisko Radcy Wojewódzkiego)
– Szmidt Adam, od dnia 8 maja 1926 r. (poprzednio urzędnik w Poleskim UW)
– Uziębło Jakub P. (1897-), 1927 – maj 1928 r. (kpt. w st. spocz. / krócej niż pół roku, odszedł do Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie),
– Grodyński Stanisław (-), od dnia 20 czerwca 1928 r. (poprzednio naczelnik w Poleskim UW)
– Grzesik Franciszek dr (1891-), 1929 – 1935 (mjr w st. spocz. / wszedł w konflikt z dowódcą pułku KOP „Sarny” / Mierzwa s.141) / żona Olga Grzesik (wspierała najbiedniejszych z osady Klesów)
– Kowalewski S., w grudniu 1936 r.
– Jarocki (?), w 1939 r.

Skuratowicz (?) był w starostwie inż. budowy druk i mostów (rzeczpospolita.com)