Drukarnia Gruenauera

Drukarnia Gruenauera została uruchomiona w Bydgoszczy w 1806 r. przez Andreasa Friedricha Gruenauera (1764-1829). W maju 1815 r. zakład został przeniesiony do nowowybudowanego budynku przy obecnej ul. Jagiellońskiej 2. Wykupiony w 1920 r. z rąk niemieckich przez Władysława Kościelskiego (1886-1933) zakład drukował pozycje Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”.

W 1929 r. zakład posiadał: 21 maszyn do składania i odlewania czcionek, 27 maszyn drukarskich płaskich pośpiesznych, 2 maszyny rotacyjne, 5 maszyn offsetowych i rotograwiurowych oraz inne maszyny pomocnicze. Drukarnia posiadała własną elektrownię.

W kwietniu 1945 r. drukarnię przemianowano na Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
W 1974 r. przekształcono w Zakłady Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
W 1985 r. stały się samodzielnym przedsiębiorstwem wyodrębnionym z WSiP-u i przyjęły nazwę Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.

W 2001 r. firma należała do największych drukarni dziełowych w Polsce.
W 2005 r. zakład został sprzedany i zburzony. W jego miejscu wybudowano galerię handlową.