Komendy uzupełnień na Wołyniu.

2866. Utworzenie P.K.U. w Kowlu, Włodzimierzu-Wołyńskim i Dubnie.
Dla prowadzenia zaciągu ochotniczego na terenach leżących na wschód od Bugu ustanawia się następujące P.K.U.:
P.K.U. Kowel, która werbuje ochotników z powiatu Kowelskiego;
P.K.U. Łuck — z powiatów Łuckiego i Rówieńskiego;
P.K.U. Włodzimierz-Wołyński — z powiatu Włodzimierz-Wołyńskiego i
P.K.U. Dubno — z powiatów Dubnowskiego, Krzemienieckiego i Ostrogskiego.
Obsadę wspomnianych P.K.U. będą tymczasem stanowić:
1. Komendant
1. Naczelnik Kancelarji
1. Oficer Ewidencyjny
6. pisarzy
4. szeregowców
P.K.U. Kowel, Łuck, Włodzimierz-Wołyński i Dubno podlegają D.O.Gen. Lublin.
Dnia 22 lipca 1919 r.

Źródło:
D.M.O. 9054.IV. P.
DRW, 1919, nr 81, poz. 2866, s. 1904