50 pułk piechoty – obsada personalna 1930

Lista Starszeństwa 1930 (Przegląd Piechoty)

pułkownicy
Starszeństwo z dnia 1.1.1929 r.
101. Liwacz Józef, dowódca
podpułkownicy
Starszeństwo z dnia 1.1.1929 r.
210. Stawarz Aleksander, zastępca d-cy
majorowie:
Starszeństwo z dnia 1.VII.1925 r.
254. Schuller Emil
starszeństwo z dnia 1.1 1928 r.
524. Jakubowski Tadeusz Zdzisław
Starszeństwo z dnia 1.1.1929 r.
599. Ullman Józef, dypl.
Starszeństwo z dnia 1. I. 1930,.
706. Blutreich Otton Józef
kapitanowie
Starszeństwo z dnia 1.VI. 1919 r.
  13. Bałuciński Romuald
169. Krakowski Bronisław
433. Korybski Jan
Starszeństwo z dnia l.VII.1923 r.
647. Dawid Seweryn
676. Rogalski Albin
Starszenstwo Z dnia 15.VIII.1924r.
  982. Łopatka Józef
1013. Rukszan Edward
1087. Lergetporer Henryk Edward Zygmunt
1130. Czerwenka Janusz, dypl.
Starszeństwo z dnia 1.VII.1925r.
1266. Ulrych Adolf
starszeństwo z dnIa 1.1.1927 r.
1394. Święcicki Władysław
1492. Marciniec Antoni
starszeństwo z dnia 1.I.1928 r.
1523. Bydliński Stefan
1587. Mazurkiewicz Kazimierz II
Starszenstwo z dnia 1.1. 1929 r.
2081. Olszański Mieczysław
porucznicy:
Starszeństwo z dnia 1.VI. 1919 r.
  64. Busz Aleksander
146. Juchnowicz Stanisław
255. Świerszczewski Marjan
262. Jachimowicz Aleksander
277. Berak Stanisław
starszeństwo z dnia 1.VII 1919 r.
466. Roth Eugeniusz Władysław
Starszeństwo z dnia 1.XII.I920 r.
716. Gebhardt Józef Kamil
Starszeństwo z dnia 1.1. 1921 r.
746. Latanowicz Leon
Starszeństwo z dnia 1.VI. 1921 r.
1032. Zawiła Stanisław
1041. Dąbrowski Kazimierz VI
Starszeństwo z dnia 1.VII.l923 r.
1419. Baran Franciszek II
Starszeństwo z dnia 1.V. 1924r.
1521. Pupko Wiktor
Starszeństwo z dn. 15.VII.1927r.
1996. Zięba Stanisław Juliusz
Starszeństwo z dn. 15.VIII.1928r.
2072 Michalski Michał
2080. Kosiński Eugenjusz
starszeństwo z dnia 1.VII.1929 r.
2103. Maruniak Stanisław
2184. Makowicki Michał
2239. Mielczarek Walerjan
2262. Graziewicz Erazm
2270. Porcz Antoni
podporucznicy
Starszeństwo z dnia 1.VIII.I928 r.
  23. Sładki Leopold
starszeństwo z dnia 15.VIII.1928r .
170. Kuczyński Zdzisław Wiktor
184. Keyha Stanisław Jan
213. Hurczyn Wacław
Starszeństwo z dn 15.VIII.1929 r.
376. Żarczyński Bolesław
433. Cieślicki Aleksander
Starszeństwo z dn.15.VIII.1930r.
552. Bezdek Franciszek Jan
721. Dziedziniewicz Juljan Edward
785. Szuba Mieczysław Władydaw
50 oficerów