50 pułk piechoty – 1925

Zatwierdzam następującą obsadę zastępców d[owód]ców pułków, kwatermistrzów, dowódców baonów i komendantów składnicy wojennej pułków piechoty:

50 p.p.
[Dowódca pułku] [ppłk Jaxa-Rożen Stanisław]
Zastępca dowódcy pułku: ppłk Bracharz Leopold
Kwatermistrz mjr Sosialuk Piotr
I Baon mjr Szadbej Norbert
II Baon mjr Orłowski Walerjan
III Baon mjr Polityński Bronisław


O. V. L.9586.E.25.1
Minister spraw wojskowych
(-) S I K O R S K I
generał-dywizji

Źródło:
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Warszawa, 22 maja 1925 r., Rok VI, Nr 55, s. 272-273