Szkolnictwo wojskowe do 1921 r.

Według „Raportu o szkolnictwie wojennym. Stan od sierpnia 1917 r. do 31 grudnia 1920 r.” Szkołę Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy ukończyło 543 oficerów, a w 1921 r. ukończyć miało dalszych 388.