Tor ślizgowy w Kowlu

Otwarcie toru ślizgowego 50 p. p.
Niedawno utworzony nasz klub przystąpił w ub. roku do urządzenia toru ślizgowego. Było to ciężkie zadanie i trzeba było pracować z zaparciem siebie, w warunkach trudnych i przy skąpych środkach. Jednak z hasłem „w jedności siła” dokonaliśmy dzieła i już w dniu 14.I b. r. ślizgawkę można było oddać do użytku członków klubu.
Uroczystego otwarcia dokonał d-ca pułku, poczem z zapałem ruszono do ślizgania, nie wyłączając p. pułkownika. Do późnej godziny wrzała miła zabawa na lodzie.
Ruch na naszym torze ślizgowym jest duży dzięki niskiej opłacie za wstęp i możności wypożyczania łyżew, stanowiących własność klubu.
Całą tę przyjemność ślizgania się w godzinach wolnych od zajęć przy dobrem oświetleniu zawdzięczamy przychylności d-cy pułku i staraniom zarządu Klubu Sportowego.
sierż. A. Postawka

Źródło: Żołnierz Polski, 1933, nr 7, str. 137

zp1933