Karwów w ziemi łukowskiej

KARWÓW (1414 n. Caruow) 9 km NE od Łukowa, powiat łukowski.

1. Parafia:
do 1430 Łuków,
od 1430 Trzebieszów (Litak 63-4).
2. Granice:
1504 z Rudą i Trzebieszowem (ŁP 35-6).
1512 z Rogalami, Rudą, Popławkami, Szaniawami (ŁP 1, 4-6).
1510 z Celinami (graniczyły „pod Karowowny grunt”).
3. Własność szlachecka
1414 pani Świętochna z Karwowa (ZL V 93).
1418 2 szlachty bez kmieci (ZDM I 328).
1425 Dziersław z Karwowa burgrabia łukowski (L 1661, 60).
1431 Adam z Karwowa (ZL II 292).
1444 Mikołaj z Karwowa (ZDM VIII 2497).
1475 Dziersław Karwoszky (ZL IX 65).
1531-3 szlachta bez kmieci, pobór z części Jakuba i Jana Mściszków 1/2 ł., Piotra Golanowicza 1/4 ł., Mikołaja, Jana, Macieja, Mikołaja Synowca zw. Szwądrowye 1/2 ł., Jana Andrzejowicza 1/4 ł., Piotra i Mikołaja Golana 1/4 ł., Jana, Stanisława, Jakuba Wierzchowskich 1/4 ł., Leonarda i Eliasza Golanów oraz in. 1/2 ł., Markowej wdowy 1/4 ł. (RP).
5. Dziesięcina:
1418 plebanowi w Łukowie (ZDM I 328).
1529 z całej wsi 4 grzywny. wikariuszom w Trzebieszowie (LR 423).

Źródło: Dzieje Lubelszczyzny. Tom III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. Stanisław Kuraś, Warszawa 1983, s. 95-96

RP: Rejestry poborowe województwa lubelskiego.
Rejestr z r. 1531: wyd. A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana, t. IV, Warszawa 1886.
Rejestr z r. 1533: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego I, t. 33, k. 181-289.

1531-1533
Do parafii Łuków należą: Czerśl, Dębowica, Dminin, Domaszownica, Gołaszyn, Gostchorza, Jastrzębie, Jedwy, Jeziory, Kosiorki, Krasusa, Krynka, Lawki, Lazy, Nurzyna, Role, Ryżki, Sąciaszka, Strzyżów, Świdry Małe i Wielkie, Szczygły, Turzerogi, Wola, Zalesie, Zarzecze.
Do parafii Trzebieszów należą: Celiny, Jurki, Karwów, Kąkolewnica, Kurów, Leszczanka, Mościska, Olszownica, Płody, Popławy, Rogale, Szaniawy, Szczepanki, Wierzejki, Wola Smolna, Wola Kąkolowska, Wylamy, Wysokinin.
Do parafii Ulan należą: Bedlne, Domanin, Kłębów, Krasów, Paskudy, Rozwadów, Sędki, Stok, Strzyszów, Sobole, Wierzchowiny, Wola Chomejowa, Wola Krasowska, Zakrzów, Zarzecze.