Liga Morska i Rzeczna Oddział w Równem

Notka prasowa:
Założenie Oddziału L. M. R. w Równem. Staraniem członka-korespondenta L. M. R. w Równem, p. Wincentego Winobera b. kpt. mar., został zorganizowany Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej w Równem. Na zebraniu organizacyjnem w dn. 20 lutego r. b. [1926] wybrano Zarząd w następującym składzie:
– prezes płk. Knoll, Dow. XIII Dyw. Piech.,
– v-prezes W. Winober,
członkowie:
– płk. Tołpyho, Dow. Garn.,
– p. Lisiecki, zastępca Starosty,
– p. Bojarski, v-prez. miasta;
– prof. Swiszczowski,
– p. Grinfeld,
– p. Witkowska.
Zarząd rozpoczął już energiczną działalność, propagując cele Ligi Morskiej i Rzecznej.

Źródło: Czas, 1926, 3-4
dlibra.umcs.lublin.pl/Content/26468/czas2595_3_1926_3_4.pdf