Święto 50 Pułku Piechoty w 1929 r.

Święto pułkowe
11 maja obchodził dziesięciolecie 50 p. p. Strzelców Kresowych im. Franciszka Nullo. W gmachu garnizonu odbyło się święto pułkowe przy udziale Pana Wojewody, władz administracyjnych i samorządowych oraz duchowieństwa. Po mszy polowej odbyła się defilada, potem obiad żołnierski i popisy sportowe, wreszcie bal reprezentacyjny w Kasynie.
Odznaki honorowe 50 p.p. Nadane zostały miastu Kowel, Starostm Kowelskiemu i Sarneńskiemu, Inspektorowi Szkolnemu Pankowi oraz ks. Infułatowi Sznarbachowskiemu.
Z okazji Święta Rada Miejska przemieanowała ulicę Wojskową na ulicę 50 p. p. Strzelców Kresowych i nadała dyplom honorowy dowódcy pułku.
Źródło: Przegląd Wołyński, Tygodnik Społeczno-Polityczny, Łuck-Równe, 19 maja 1929 r., Rok VI, nr 21 (256), s. 4