Eliminacyjne Zawody Marszowe (1930)

Eliminacyjne Zawody Marszowe w Lublinie
W ub. niedzielę, o godz. 7-ej rano, z przed bramy koszar 8 p. p. Leg. wystartowało 18 drużyn, które wzięły udział w marszu eliminacyjnym. Jak się okazało poza jedyną drużyną 8 p.p. Leg., która wykazała naprawdę dobre wyszkolenie — reszta słaba, zwłaszcza drużyny strzeleckie i p.w., które startowały najwidoczniej wcale nie trenowane. Pogoda nieszczególna, silny, zimny wiatr oraz fatalny stan trasy utrudniał bardzo marsz. Jak się dowiadujemy z powodu braku większej ilości sędziów — kontrolerów, niektóre drużyny szły większą część trasy biegiem.

Wyniki marszu były następujące.
W grupie wojskowej:
1) 8 p. p. Leg. Lublin w 4 g. 22 m. 34 s.
2) 22 p. p. Łuck w 4 g. 53 m.
3) 44 p. p. Równe w 4 g. 55 m. 16 s.
4) 43 p. p. Dubno w 4 g. 58 m. 13 s.
5) 45 p. p. Równe w 4 g. 59 m. 10 s.
6) 50 p. p. Kowel w 5 g. 12 m. 55 s.
Zdyskwalifikowano 23 p. p. Włodzimierz i 7 p. p. Leg. Chełm.
Grupa strzelecka:
1) Lublin w 5 g. 21 m. 10 s.
2) Włodzimierz w 5 g. 31 m. 38 s.
3) Hrubieszów w 5 g. 47 m. 33 s.
4) Sarny w 6 g. 00 m. 56 s.
5) Horochów w 6 g. 5 m. 36 s.
Zdyskwalifikowano Janów Lub. i kilka innych.
Grupa p. w.
1) Kolejowe P. W. Kowel w 5 g. 36 m. 32 s.
2) P. W. Kostopol w 5 g. 52 m. 5 s

Źródło: Ziemia Lubelska, Niezależny Dziennik Demokratyczny, Lublin, 15 lipca 1930 r., R. 26 [i.e. 25], nr 187 [i.e. 188], s. 4
(wtorek)