Kartografia

Przez pojęcie „kartografia” w ogólnym znaczeniu rozumiane są wszystkie czynności związane z wykonywaniem mapy. Z po­przednich rozdziałów wiadomo, że cykl produkcyjny mapy łączy się integralnie z szeregiem nauk i poczynań. Kartografia nato­miast jest jedynie ostatnim jego ogniwem. Do jej zadań należy opracowanie kartograficzne wyników prac geodezyjnych, topogra­ficznych i fotogrametrycznych, tzn. wykonanie mapy, a następnie powielenie jej w wymaganej ilości, czyli reprodukcja.

Użyte tu sformułowanie „opracowanie kartograficzne” należy traktować bardzo szeroko. Mieści się w nim zarówno ustalenie odpowiedniego odwzorowania kartograficznego i konstrukcja mapy, opracowanie topograficznych znaków umownych i szaty graficznej, redakcja, generalizacja, jak i wykreślenie oryginału wydawniczego mapy, tzw. czystorysu.