Poszukiwania

Krasuckiemu Aleksandrowi na jego ogłoszenie w „Gaz. Il.” nr. 13/65 z 30. 3. 41, że w naszej liście strat prowadzimy Grudę Jana, kaprala rez. 50 p. p., który poległ 3. 9. 39 koło m. Grupa. pow. Grudziądz.

Skowron Mieczysław (81335, A-Kdo. 6000) poszukuje w im rodz. Teodora Pająka z 50. pp. który przed wojną przebywał jako kapr. w Sarnach Adres rodziny: Babica. Post Witanowice über Krakau 2.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 2, nr 50 (14 grudnia 1941), nr 102, s. 6

Józef Gduła, Przemyśl, Słoneczna 3, poszukuje syna GDUŁA Wilhelm Zygmunt, (1912-04-06, poległ 1939-09-02, cm. Bydgoszcz-Kcyńska), podporucznik rezerwy piechoty 51[sic!] pułku im. Fr. Nullo Kowel, przebywał na ćwiczeniach rezerwy od lipca 1939 r. Wraz z pułkiem wszedł do działań wrześniowych 1939 r. Od tego czasu żadnej wiadomości o nim nie ma. Do roku 1939 zaginiony był nauczycielem szkoły powszechnej w Rzeczycy kolo Kamienia Koszyrskiego na Polesiu. Wzrost średni, budowa krępa, twarz owalna, włosy blond.

Kpr. CHORĄŻYCZEWSKI Andrzej (4679/V B; 1914-06-04, Sarny?) poszukuje w im. rodz. kpr. rez. ŻARCZYŃSKI Narcyz (70342/ I A; 1909-04-04, Sarny) z 8 komp. 50 pp. w Sarnach.

SZEWCZUK Franciszek (8399/II A; 1908-01-19) poszukuje w im. rodz. GADZAŁA Adam, strz. rez. 50 pp. Kowel, 2 ckm., który pochodzi ze wsi Jagodzin, pow. Luboml.

Por. ZALEWSKI Witold (1913-01-11, dowódca 10/50 pp, poległ 1939-09-04, cm. Klonowo), oficera sł st. 50 pułku piechoty im. Francesco Nullo w Kowlu, według dotychczas zebranych informacji wymieniony miał paść dnia 3 września 1939 pod Bysławiem na Pomorzu, Wiadomości są jednak sprzeczne. Chcę wierzyć, że informacje osób, które miały może kontakt z por. Zalewskim — dadzą pewniejsze dano dotyczące losu zaginionego. Informacje kierować proszę pod adresem: Zalewscy, Posen. Joh.-Gebr.-Bach-Str. 35, lub: Kucharska Helena, Radom, Żeromskiego 43.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 3, nr 51 (20 grudnia 1942), nr 155, s. 4

ppor. KOZŁOWSKI Tadeusz z 50. pp., pochodzącego z Łomży, ur. w 1914 r. poszukuje Polska Komisja Strat w Oflagu VII A.

strz. KRASUCKI Aleksander (4299/II C; 1911-07-26) poszukuje w im. rodz. GRUDA Józef, kpr. rez. 50. pp. Kowel

Sawczuk Ulian i Piotr Sawroniuk z tej miejscowości poszukują SAWRONIUK Fedor i SAWCZUK Wasyl z PP. im. Francesco Nullo III. Batl. 7. komp.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 2, nr 13 (30 marca 1941), nr 65, s. 6

Porucznik CZAPIEWSKI Stanisław poszukuje swego brata Henryka z orkiestry 50 p. p. i prosi o kierowanie ewentualnych wiadomości o nim do Red.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 17 (28 kwietnia 1940), s. 4

Koszeluk Bolesław (21162) poszukuje swego brata Feliksa Koszeluka i Kosteckiego Wiktora z 50. p. p. w Kowlu.

Bujalskl Józef (6800) poszukuje brata Bol sława 50. p. p. 2. bat. w Kowlu i Antoniego Kacana z Chełma.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 38 (22 września 1940), s. 6

Klim Szklanczuk (4793) poszukuje brata Piotra z 50. pp w Kowlu.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 43 (27 października 1940), s. 6

Bujalskl Józef (6800) poszukuje brata Bole sława 50. p. p. 2. bat. w Kowlu i Antoniego Kacana z Chełma.

Markowski Stanisław (29078) poszukuje brata Wojciecha Szuby z 50. pp. w Kowlu.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 44 (3 listopada 1940), s. 6

Henryk Pajer nie ma żadnych wiadomości o bracie Bolesławie z 50 p. p. w Kowlu.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 19 (12 maja 1940), s. 6

Proszę zawiadomić por. Stanisława Czapiewskiego z 50 p. p., że jego brat Henryk Czapiewski z orkiestry 50 p. p. nie żyje. Stwierdza to CHODURSKI Ignacy uczeń orkiestry 50 p. p.. w którego obecności Henryk Czapiewski został zabity w czasie działań wojennych. Miejscowości nie pamiętam. GORAL Józef, plut. orkiestry 50 p. p.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 20 (19 maja 1940), s. 4

Sierżant GEBLER Walenty zawiadamia por. CZAPIEWSKI Stanisław, że brat jego CZAPIEWSKI Henryk z orkiestry 50 p. p. został zabity w dniu 3. IX. u. r., o czym słyszałem od kolegi sierż. KAWECKI z 50 p. p.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 27 (7 lipca 1940), s. 4

Łojko Mikołaj (1353) poszukuje swego brata Jana z 50. p. p. w Kowlu.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 36 (8 września 1940), s. 6

Kozakiewicz Józef (5889) poszukuje brata Władysława z 2. pac. Chełm i Jana, 50. pp. Sarny.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 37 (15 września 1940), s. 6

Halina Maszenta (Lubartów. Słowackiego 27. Generalgouv.) poszukuje brata ŚNIEŻKOWSKI Jan z 50 . p. 5 komp. II Baon w Kowlu.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 46 (17 listopada 1940), s. 4

Prokopowicz Tadeusz (lub Pokropowicz), por., zam. przed wojną w Kowlu, syn Kazimierza i Agnieszki, był w Królewcu w obozie jeńców

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 4, nr 36 (192) (12 września 1940), s. 4

Kurek Kazimierz (156) poszukuje brata Zdzisława Kurka, pilota z Dęblina i Jana Szachniewicza z 50 pp. w Kowlu.

Bekier Chaim (3485) poszukuje w im. rodz. szwg. Rez. Gedalja Awrucha z 27 pal. 4 bat. w Włodzimierzu Woł., rez. B. Cyporina III Bat 50 pp. w Sarnach, rez. Ch. Nismana, III Bat. 50 pp. Sarny i N. Cudika.

Kurczyna Bolesław (9759) poszukuje brata Mietka i Józika, podof. rez. z 50.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 51/52 (22 grudnia 1940), s. 6

Plutonowy zawod. GORAL Józef, 50. p. p. Kowel, poszukuje w imieniu rodziny plut. zawod. ZIĘTAK Jerzy z. tegoż pułku. Poszukiwany nie daje dotąd znaku życia o sobie.

Żarczyński Narcyz, kpr. lub plut. 50 p. p., ur. 28. 3. 1909 wieś Wydymer, pow Sarny, brak wiadomości od lipca 1941. Poszukuje w im. rodziny Helnarski Jan.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 5, nr 19 (7 maja 1944), s. 4

Por. rez. RYTKO Tadeusz, urodz. 1907 w Gołonogu z 50 pp. Kowel. Ostatni przydział 50 pp. Kowel (nadwyżki). ostatnia wiadomość od niego (list do żony z Kowla z dnia 8. 9. 1939 r.) W imieniu żony poszukuje ppor. ŁUKJANIEC Jan, Nr. 266 Oflag X e komp. 1, barak 4.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 4, nr 28 (18 lipca 1943), s. 4

O poszukiwanym przez ppor. PROCHENKO Wacław – por. PAJĄK Władysław z Lubomla koło Kowla, 50. p. p., powiedział mi 6. lub 7. września 1939 r. jego kolega Czykajowski Józef z Lubomla, że por. Pająk poległ. Odpowiedź niniejszą podaje MAŁYSZCZUK Józef, nr. jeńca 5053/VI A. Arbeitskommando 255.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 4, nr 42 (24 października 1943) nr 198, s. 4

Stroskani rodzice poszukują syna CHUDERSKI Kazimierz, str. strzelca 6 komp. 50 pułku im. Franceska Nullo w Kowlu. 20. VIII napisał on kartę do domu z Bydgoszczy, 29. VIII. 1939 ostatnią bez podania nazwy miejscowości.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 1, nr 48 (1 grudnia 1940), s. 6

W związku z poszukiwaniem ppor. KOZŁOWSKI Tadeusz z 50 p p. przez ..Gazetę” w numerze z dnia 30 marca, komunikuję, że zginął on w dniu 1. IX. 1939 pod Chojnicami, zmiażdżony przez ciężki czołg niemiecki, którego to wypadku byłem naocznym świadkiem. Drugim świadkiem był strzelec MALINOWSKI BorysLISOWSKI Antoni. 4915/St.V-B

Kucharska Helena z Radomia poszukuje w im. rodz. por. ZALEWSKI Witold, ofic. sł. st. 50. pp im. Francesco Nullo w Kowlu. Według dotychczas otrzymanych wiadomości wymieniony miał paść dn. 3 września 1939 pod Bysławiem na Pomorzu. Wiadomości są jednak sprzeczne. Osoby, które miały kontakt z por. Zalewskim, są proszone o pewniejsze dane dotyczące losu zaginionego.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 2, nr 16/17 (68/69) (27 kwietnia 1941), s. 6

Por. PAJĄK Władysław z 50 p. p. d-ca 6-ej komp.. pochodził z Lubomia k/Kowla. 0 wiadomość prosi ppor. Prochenko Wacław, nr 1524.

Mjr. st. spocz. SZADBEJ Norbert, zam. w Kowlu, w czasie okupacji bolszewickiej podobno był więziony w Kowlu. Podaje ppor. Baranowski Edward, nr 497

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 4, nr 29 (25 lipca 1943), s. 4

ZWOLIŃSKI Edward, por. 50 p.p. Kowel, komp. p. panc. — poszukuje sierż. MARCHEWKA Władysław, 17186/St.IV-G.

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 5, nr 22 (230) (28 maja 1944), s. 4

Gajewski Leon prosi: „Brat mój, Lubczyk Stanisław, lat 32. urodzony w Majdanie Wielkim, pow. Hrubieszów, na krótko przed wojną został zmobilizowany i wcielony do 50 p. p. w Kowlu. Proszę o wiadomość o nim.

Żytko Jan, ur. 1915, we wsi Nowa Kamionka, pow. Kostopol, syn Józefa i Franciszki, służył w 50 p. p. — Kowel. Poszukuje w im. brata zaginionego, Feliksa Zytki, — Helnarski Jan, nr. 13446 Stalag IV A, Arb.-Kdo. 67 — wiadomości prosimy kierować do PKS Oflag VII A

Źródło: Gazeta Ilustrowana, R. 5, nr 8 (216) (20 lutego 1944), s. 4