Gmina Wtelno

Istniała w latach 1934–1954.

Gmina wiejska Wtelno została utworzona 1 sierpnia 1934 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Mariana Zyndram-Kościałkowskiego z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu bydgoskiego w województwie poznańskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. Nr35, poz. 294)  (§ 1.) w powiecie bydgoskim, województwie poznańskim utworzono następujące gminy wiejskie: (1) Mąkowarsko; (2) Wierzchucin Królewski; (3) Koronowo; (4) Wtelno z siedzibą we Wtelnie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Nowaczkowo, Opławiec, Szczutki, Tryszczyn, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Wierzchucice, Wierzchucinek, Witoldowo, Wtelno oraz część obszaru dworskiego Jachcice Nadleśnictwo, a mianowicie leśnictwa: Czyżkówko, Osowagóra i Tryszczyn; (5) Dobrcz; (6) Osielsko; (7) Ślesin; (8) Dąbrówka Nowa; (9) Bydgoszcz; (10) Solec Kujawski. (§ 2.) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.

Gmina wiejska Wtelno w granicach z 1934 r. na Mapie Administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1938 r. (arkusz 9, skala 1:300 000, źródło: mapywig.org)