Strajk zecerów – woj. pomorskie 1937

Specjalna Komisja Pojednawczo-Rozjemcza w Bydgoszczy (…) w celu załatwienia zatargu w przemyśle graficznym na terenie województwa pomorskiego na posiedzeniach w dniach 14 i 30 stycznia oraz 5 lutego 1937 r. w lokalu Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy (Ratusz) (…) orzeka:

§ 1.
Niniejsze orzeczenie oraz taryfa płac obowiązuje wszystkich pracodawców i pracobiorców przemysłu graficznego na terenie województwa pomorskiego od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim. Wszelkie umowy taryfowe oraz umowy indywidualne, zawarte pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami na gorszych warunkach niż ustalono w niniejszym orzeczeniu są nieważne. (…)
§ 3.
1) Pracowników wykwalifikowanych dzieli się na trzy kategorie, których stawki zarobkowe wynoszą:
dla składaczy ręcznych i maszynistów drukarskich
w Toruniu, Grudziądzu w miastach poniżej i Gdyni: 50000 mieszkańców:
a) w I i II roku po wyucz. 0,68 zł za godz. 0,65 za za godz.
b) od III do V r. po wyucz. 0,95 zł za godz. 0,90 zł za godz.
c) po V roku po wyucz. 1,18 za za godz. 1,12 zł za godz.
Stawki wymienione pod pkt. a) b) i c) podwyższa się o 5% w zamian za niepłatne dni świąteczne (…).
2) Korektorzy otrzymują 5% ponad minimum o ile są wyuczonymi drukarzami.
3) Oddziałowi, metrampaże pism codziennych otrzymują 15% ponad minimum.
4) Minimum litografów, kamieniodrukarzy, chemigrafów i rotograwurzystów (trawiarzy i fotografów) wynosi 15% ponad stawki kategorii a), b) i c).
O ile wykonuje dwie powyżej wymienione czynności otrzymuje plus 20%.
5) Składacze przy maszynkach wszelkich systemów, o ile stale przy maszynach pracują, otrzymują 20% ponad minimum.
6) Maszynista pracujący przy maszynie rotacyjnej oraz stereotyperzy otrzymują 10% ponad minimum.
7) Minimum introligatorów wynosi 10% mniej od kategorii a), b) i c).
8) Oddziałowi w introligatorni otrzymują 15% ponad płacę introligatora.
9) Pracownice introligatorni i innych oddziałów otrzymują zapłatę według ogólnej prawomocnej taryfy Centralnego Związku Pracodawców Ziem Północno-Zachodnich w Bydgoszczy.
10) Nowi uczniowie otrzymują:
a) w pierwszym roku 3,— zł tygodniowo
b) w drugim roku 4,— zł tygodniowo
c) w trzecim roku 5,— zł tygodniowo
d) w czwartym roku 8,— zł tygodniowo
11) Praca nocna wykonana w godzinach od 10-tej wieczorem do 6-tej rana kosztuje 25% więcej od stawek zwykłych i obowiązuje do 40 godzin tygodniowo.