Parafie wojskowe na terenie diecezji łuckiej

Dubno, EP. S. Joannis Cantii C.
ks. Czach Józef
1923
ks. Motyka Jan
1924,
ks. Szadbej Tadeusz (ur. 1886, św. 1912 diec. kamieniecka)
1927, 1928
ks. Wiśniewski Longin (ur. 1893, św. 1920 diec. płocka)
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Kowel, EP. S. Adalberti EM
ks. Żyżniewski Antoni (ur. 1878, św. 1903) C.H.L.
1923
ks. Koppel Wilhelm (ur. 1887, św. 1906 diec. Monte-Fiascone, Włochy)
1924, —-, —-, 1927, 1928, 1929, 1930,
ks. Zawadzki Michał (ur. 1900, św. 1924 diec podlaska)
1931, 1932, 1933, 1934, —-
ks. Malawski Władysław (ur. 1889, św. 1914 diec. mohylewska)
—-, 1936, 1937, 1938

Krzemieniec, EP. (in Biała Krunica) S. Stanislai Kostka C.
1923 – vacat
ks. Lewicki Marian II (ur. 1888, św. 1913)
1924, —-, —-, 1927, 1928
ks. Żyżniewski Antoni (ur. 1878, św. 1903) C.H.L.
1929, 1930
ks. Halama Alojzy (ur. 1894, św. 1923)
1931
f.m. Pszonka Stanisław (ur. 1903, św. 1926)
1932
ks. Słaby Józef (ur. 1896, św. 1924 diec. przemyska)
1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Łuck, EP. B. Mariae V. Reginae Poloniae
1923 – vacat
ks. Fojt Karol
1924,
ks. Kwiatkowski Walerian (ur. 1893, św. 1915) q.s.
1927, 1928, 1929
ks. Szadbej Tadeusz (ur. 1886, św. 1912 diec. kamieniecka)
1930
f.m. Szyszkiewicz Tymoteusz (ur. 1905, św. 1930)
1931
ks. Święcicki Walerian (ur. 1902, św. 1927)
1932, 1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Równe,
Par. S. Joseph, Sp. B. M. V., locum EP tenet capel. in aedibus milit.
EP. Ss. App. Petri et pauli mur. 1931-32, cons. 1934
ks. Żak Władysław
1923
ks. Szacki Jerzy (ur. 1884, św. 1910 diec pińska)
1924, —-, —-, 1927, 1928
ks. Butrymowicz Rajmund (ur. 1896, św. 1918 archidiec. wileńska)
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, —-, 1936, 1937, 1938

Włodzimierz, EP. S. Josaphat EM.
ks. Michułka Jan (ur. 1892, św. 1917 archidiec. lwowska)
1923, 1924, —-, —-, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, —-
ks. Sawicki Marian (ur. 1897, św. 1924 diec. częstochowska)
—-, 1936, 1937, 1938

Kapelani wojskowi z diecezji łuckiej:
ks. Cieśliński Stanisław (ur. 1888, św. 1912)
ks. Gogoliński Aleksander (ur. 1902, św. 1924)
ks. Kalinowski Wacław (ur. 1881, św. 1906) Dr. Phil., kanonik honorowy kapituły ołyckiej
ks. Kwiatkowski Walerian (ur. 1893, św. 1915)
ks. Niewiarowski Antoni
ks. Lewicki Marian (ur. 1888, św. 1913)
ks. Sankowski Wacław (ur. 1889, św. 1914) S.T.M., kanonik honorowy kapituły ołyckiej
ks. Skalski Franciszek (ur. 1902, św. 1926) S.T.M., Dr. Sc. Soc. (w Grudziądzu)
ks. Szadbej Tadeusz
ks. Święcicki Walerian (ur. 1902, św. 1927) (w Łucku)
ks. Truss Cyriak (ur. 1890, św. 1915)
ks. Zajkowski Stefan (ur. 1901, św. 1926) (w Krakowie)
ks. Żmikowski Ludwik (ur. 1901, św. 1926)

Źródło:
Rocznik Oficerski 1923-1924
Schematyzm Diecezji Łuckiej 1927-1934, 1936-1938