Rozporządzenie o rozszerzeniu granic miasta Bydgoszczy.

Po przyłączeniu Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r. miało miejsce rozszerzenie miasta na sąsiednie gminy wiejskie z powiatu ziemskiego. Odbyło się to w oparciu o „Rozporządzenie o rozszerzeniu granic miasta Bydgoszczy” wydane przez Ministra byłej dzielnicy pruskiej Władysława Seydę.

Na mocy art. 6 ustawy sejmowej z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw Państwa Polskiego [Dz.Pr.P.P.], s. 675) stanowię co następuje:
Art. 1.
Następujące gminy:
1. Szwederowo — Schwedenhöhe
2. Okole — Schleusenau
3. Wilczak — Prinzenthal
4. Bielice [Bielice Nowe, Lotnisko] — Neu-Belitz
5. Rupienica [Glinki] — Schöndorf
6. Małe Bartodzieje — Klein-Bartel[s]ee
7. Wielkie Bartodzieje — Gross-Bartel[s]ee
8. Szretery [Skrzetusko] — Schrötersdorf
9. Bielawki [Bielawy] — Bleichfelde
10. Małe Kapuściska — Hohenholm
11. Wielkie Kapuściska [Zimne Wody] — Karlsdorf
12. Kapuściska [Czersko Polskie] — Schönhagen
13. Sciersko [Kapuściska Dolne, Siernieczek] — Brahnau
14. Fordonek [Brdyujście z Zawiślem] — Deutsch Fordon
15. Czyżkówko [+ Flisy (cz. płd.)] — Jägerhof
16. Jachcice — Jagdschütz
17. Miedzyn [Miedzyń] — Schleusendorf
18. Bieda[s]zkowo — Müllershof
wyłącza się w całym dzisiejszym obszarze z ziemskiego powiatu bydgoskiego i wciela się całkowicie do miasta Bydgoszczy i miejskiego powiatu bydgoskiego.
Art. 2.
Dotychczasowe statuty, regulaminy i rozporządzenia policyjne miasta Bydgoszczy obowiązywać będą w wcielonych gminach podmiejskich z dniem, w którym magistrat miasta Bydgoszczy ogłosi je według przepisów publikacyjnych miasta Bydgoszczy.
Odnośne dotychczasowe przepisy gmin podmiejskich tracą równocześnie swą moc obowiązującą.
Art. 3.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 kwietnia 1920 r.

P o z n a ń, dnia 19 lutego 1920 r.
Za Ministra
Leon Janta-Połczyński
Podsekretarz Stanu.
Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych
dr Stefan Piechocki.

Źródło: Rozporządzenie Ministra byłej dzielnicy pruskiej o rozszerzeniu granic miasta Bydgoszczy, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej”, Warszawa-Poznań, nr 8 z 25 lutego 1920 r., p. 62, s. 161-162.

Terytorium Bydgoszczy zwiększyło się o 685% (z 845 ha do 6532,65 ha), a ludność o 22 tys. osób.

• W 2 połowie l. 80. XIX w. o połączenie z Bydgoszczą starało się Okole, lecz spotkało się z odmową magistratu.
• W 1893 r. propozycja rządowa o włączenie do Bydgoszczy gmin: Okole, Wilczak, Szwederowo, Bielice, Rupienicę z Glinkami, Małe i Wielkie Bartodzieje, Skrzetusko i Bielawy – odrzucona przez magistrat.
• W 1907 r. propozycja miasta o włączenie gmin: Okole, Wilczak, Szwederowo, Bielice, Rupienicę z Glinkami, Małe i Wielkie Bartodzieje, Skrzetusko, Bielawy, Wielkie i Małe Kapuściska oraz Czerska, zablokowana przez władze powiatu ziemskiego.
• W 1915 r. uzyskano zgodę gmin: Okole, Wilczak, Szwederowo, Bielawy i Skrzetusko (tzw. wariant minimalny). Do połączenia nie doszło ze względu na toczącą się wojnę oraz konieczność zapłaty przez miasto opłaty kompensacyjnej na rzecz powiatu ziemskiego.