Organizacja wojska w Bydgoszczy w 1920 r.

Obwieszczenie tyczące się zameldowania do listy rekrutacyjnej.

Mieszkający w obwodzie miejskim Bydgoszczy zobowiązani do służby wojskowej z roczników urodzonych w r. 1896 do 1901 polskiej i niemieckiej narodowości mają się zameldować w nast. dnie przed poł. od 8–1 w wojskowem biurze zastępczem, w gmachu miejskiej kasy oszczędności przy placu Fryderykowskim 12, 1 piętro, pokój 31/32 celem zapisania ich do poborowej księgi rekrutów.

Zobowiązani do służby wojskowej:
rocznika 1896 w piątek, dnia 6 lutego r. b.
rocznika 1897 w sobotę, dnia 7 lutego r. b.
rocznika 1898 w poniedziałek, dnia 9 lutego r. b.
rocznika 1899 we wtorek, dnia 10 lutego r. b.
rocznika 1900 w środę, dnia 11 lutego r. b.
rocznika 1901 w czwartek, dnia 12 lutego r. b.
Przy zameldowaniu przedłożyć należy metryki. Ludzie wysłużeni już mają przynieść ze sobą papiery wojskowe.
Niezastosowanie się do przepisanego zameldowania będzie surowo karane podług praw wojskowych.
Zaznacza się, że nie zamierza zaciągać się Niemców zobowiązanych do służby wojskowej przez dłuższy czas.
Bydgoszcz, dnia 3. lutego 1920.
Prezydent miasta.
Maciaszek

Opublikowano w: Dziennik Bydgoski, Piątek 6. lutego 1920. Numer 28. Rok XIII.