Bój pod Żywotowem

Gdzie się to działo:
https://goo.gl/maps/2z1JhNSw9uS2

Mapa 300k (1931):
http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/300K/89_BERDYCZOW_1931_2.jpg

Mapa 200k (1940, ale na podkładzie pierwszowojennej):
http://www.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_GvM/GvM@200K@47_49@Braclaw@MGI,BAfEuVW.@1940@univparis8id26619.jpg

Mapa 84k:
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=R084&mark=29.35,49.2667&ext=mark
http://www.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/084K/XXXIV-27_V.1915.jpg
http://www.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/084K/XXXIV-28_(TETIEV)_I.1930.jpg

8. p.s.wlkp. wkracza do Bydgoszczy

Jak donosiła bydgoska prasa:

W sobotę po południu około godz. 4 wkroczył do Bydgoszczy 8. pułk strzelców wielkopolskich. Na Starym Rynku powitał go w imieniu Rady Ludowej p. dr. Biziel. Dowódca Pułku podziękował serdecznie za powitanie, poczem orkiestra zagrała „Jeszcze Polska nie zginęła”, poczem pułk udał się do koszar. Zgromadzona licznie publiczność wznisła okrzyki na cześć naszych braci źołnierzy, których dzielna postawa powszechny wywołała entuzyazm.

Zakończenie manewrów pomorskich.

Toruń, 20.8. PAT. Trzeci i ostatni dzień manewrów na Pomorzu był poświęcony ćwiczenom na poligonie toruńskim. Ćwiczenia były jednostronne celem umożliwienia zastosowania ostrgo strzelania artylerii i piechoty. Dywizja piechoty otrzymała zadanie natarcia na umocnione pozycje domniemanego przeciwnika. Przed oczyma widzów rozwinął się atak dwóch batalionów piechoty pierwszego ruchu, wspartych ogniem dwóch dywizjonów artylerii polowej , jednego dywizjonu artylerii ciężkiej. Silny koncentracyjny ogień artylerji spoił wkrótce wzgórza obłokiem dymów. Potężne wybuchy ułatwiały nacieranie i zdobycie pozycji. Na tem zakończono ćwiczenia, poczem samochodami powrócono na rynek toruński, na którym o godz. 10.30 rozpoczęła się defilada. W defiladzie wzięły udział 4 i 15-ta dywizja piechoty, 16, 17 i 18 pułk ułanów, 8 pułk strzelców konnych wraz z artylerją konną oraz oddział miejscowego obozu szkolnego artylerii. Imponujący przemarsz trwał przeszło 2 godziny. Defiladzie przypatrywały się tłumy publiczności, entuzjastycznie witające wojsko i zagranicznych gości.

Opublikowano w: Dziennik Bydgoski, sobota 22. sierpnia 1925 r. Numer 192. Rok XVIII, strona 2

Ordre de Bataille 15. DP w dniu 15 sierpnia 1920 r.

Ordre de Bataille 15. dywizji piechoty na podstawie Raportu mjr. de
Laveaux i mr. Bartaka z Oddziału I Naczelnego Dowództwa z objazdu
dywizji w dniu 15 sierpnia 1920 r.

1. Dowództwo 15. Dywizji Piechoty*
– kompania sztabowa
– pluton taborów
– poczta polowa nr 48

2. Dowództwo XXIX Brygady Piechoty: dca płk Wrzaliński
– 59. pp. skład: 3 baony, 4 komp. km, komp. techn. plut. telef.
(11/1051)**
– 60. pp. skład: 3 baony, 4 komp. km, komp. techn. plut. telef.
(10/794)

3. Dowództwo XXX Brygady Piechoty: dca płk Gałecki.
– 61. pp. skład: 3 baony, 4 komp. km, komp. techn. plut. telef.
(13/1070)
– 62. pp. skład: ?, 8 km ciężk., 3 lekkie (13/960)

4. Inne formacje piechoty:
– I/168. pp (?/ok. 600)
– I/223. pp. (5/334)
– I warszawski baon etapowy (4/190)
– IV/7. baon wartowniczy (6/600)
– IV/9. baon wartowniczy (4/140)
– kompania przyboczna Naczelnego Wodza (1/160)

5. Dowództwo XV Brygady Artylerii: dca gen. Kędzierski***; p.o.
ppłk Niemira
– 15. pap, skład: 3 dyony po 3 baterie****
– I/15. pac, skład: 3 baterie
– 3/201. pap (bateria pozycyjna)
– 4/201. pap (bateria pozycyjna)

6. Jazda dywizyjna*****
– szwadron (70 szabel)

7. Służby
– XV baon saperów, skład: 2 komp.
– Dowództwo taborów. Kolumny taborów: 713, 714. 48 warsztat taborowy.
– Szpital polowy nr 705
– Urząd Gospodarczy
– Szpital koni
– Kolumna samochodowa nr 69

Stan bojowy Dywizji:
67 oficerów, ok. 5.900 bagnetów, 70 szabel

Opinia:
Objazd dywizji trwał od godz. 12 do 22 dnia 15.08.1920 r. Zwiedzono
dtwo 15. Dywizji Piechoty, dtwa XXIX i XXX Brygady Piechoty, dtwo 59.
pp, dtwo I/59. i 1 komp. 59. pp na pozycji. Stan moralny bardzo dobry
pomimo złego umundurowania (prawie wszyscy żołnierze bosi i bez
spodni). Oficerowie również źle ubrani. W czasie objazdu brygady
otrzymały niewielką ilość butów i płóciennych mundurów, na
które bardzo narzekali. Ten brak umundurowania uważają żołnierze
za brak opieki nad formacjami poznańskimi. Olbrzymi brak oficerów;
kompaniami dowodzą sierżanci i kaprale. Wszystkie oddziały dywizji
skarżą się na brak drutu telefonicznego, skutkiem czego nie ma
należytej łączności. Brak również kuchni polowych.

* Część sztabu dostała się do niewoli podczas odwrotu. Szef
sztabu dywizji prosił o przydział oficerów ochotników do służby
w urzędach dywizji.
** W nawiasie stan bojowy oddziału: oficerów/szeregowych
*** Sztab brygady artylerii nie istniał – dostał się wraz z gen.
Kędzierskim do niewoli podczas odwrotu.
**** Działa niemiecki, 6 dział uszkodzonych
***** Przynależnej jazdy dywizja nie posiadała, szwadron pochodził
z 2. p.uł.

Dyslokacja 15 DP na zakończenie działań

Dyslokacja 15 DP w dniu 18 X 1920 r. (po ogłoszeniu zawieszenia broni):
Dtwo dyw. i XV br. art. – Wołma;
dtwo XXIX br. p. – folwark Stary Raków;
59 pp. – rejon od [m.] Radoszkowicze [Rodoszkowice] do m. Norejki
[Narejki] (wł.);
60 pp. – rezerwa, rejon Raków – Wyganice [Wyhonice] – Dubacze;
dtwo XXX br. p. – folwark Tatarszczyzna;
61 pp. – rejon od [m.] Norejki [Narejki] (wył.) do m. Rudzica
[Rudnia] (wł.);
62 pp. – rezerwa, rejon Starzynki – Wołonniki – Putczyna – Beretczaki;
I/15 pap. – rejon Welikoje – Rutowszczyzna – Uła;
II/15 pap. – rejon Zołtarewo – Zytno
III/15 pap. – rejon Peretczyny – Laskówka – Galincy;
215 p.uł. – rejon Pruzyny – Staniuszki – Gejluki [Giliki] – Kulicze
[Kulszyce] – Szykul [Szykucie];
8/3 p. strz. kon. – Kowalewszczyzna.

W sąsiedztwie 18 DP i 11 DP (?)

Rozporządzenie

Niniejszem rozporządza się od dnia 6. lutego r. b. zaprowadzenie warszawskiego czasu. W nocy z dnia 5. na 6. lutego o godz. 12 rozkazuję zegary posunąć o godzinę.
Dow. grupy półn. frontu wielkopolsk. i komendant obwodu nadnoteckiego.
Jasiński, pułkownik.
—-
Powyższe rozporządzenie podaję do powszechnej wiadomości z zastrzeżeniem, że godzina policyjna pozostaje niezmieniona.
Komenda miasta.
Skrzydlewski, kapitan i komendant.

Opublikowano w: Dziennik Bydgoski, Piątek 6. lutego 1920. Numer 28. Rok XIII.

Organizacja wojska w Bydgoszczy w 1920 r.

Obwieszczenie tyczące się zameldowania do listy rekrutacyjnej.

Mieszkający w obwodzie miejskim Bydgoszczy zobowiązani do służby wojskowej z roczników urodzonych w r. 1896 do 1901 polskiej i niemieckiej narodowości mają się zameldować w nast. dnie przed poł. od 8–1 w wojskowem biurze zastępczem, w gmachu miejskiej kasy oszczędności przy placu Fryderykowskim 12, 1 piętro, pokój 31/32 celem zapisania ich do poborowej księgi rekrutów.

Continue reading