Obiekty wojskowe w Bydgoszczy…

…na starej widokówce i fotografii

Hauptwache
po 1920 r. siedziba komendy placu i plutonu żandarmerii

Kaserne
po 1920 r. koszary 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej

Wiele obiektów bydgoskiego garnizonu znajdowało się przy ul. Marszałka Focha. Księga Adresowa Miasta Bydgoszczy: 1936/37 wymienia:

  • 9/11 – Komenda Placu – Odwach
  • 13 – Piekarnia Wojskowa
  • 23 – d. Pluton Żandarmerii
  • 25 – Spichrze
  • 27 – Kasyno Oficerskie 62 pp