Ochrona granicy Wielkopolski w 1919 r.

Linia demarkacyjna usalona w Trewirze obsadzona była przez oddziały Wojsk Wielkopolskich od m. Czajka (pow. Aleksandrów Kujawski) do m. Grabów (pow. Kępno).

Dla czasowej osłony granic utworzono do końca 1919 r. dziewięć batalionów wojsk garnizonowych (łącznie około 9000 żołnierzy). Granicę podzielono na odcinki, które obsadziło osiem batalionów (każdy miał 5 kompanii po 197 ludzi), dziewiąty batalion pozostawał w rezerwie.

Odcinki:
159 pułk piechoty we Wronkach
1 północny
2 północny
3 północny
155 pułk piechoty w Lesznie
1 zachodni
2 zachodni
3 zachodni
Wielkopolska Brygada Piechoty
1 poludniowy
2 południowy