Ochrona granicy w 1919 r.

Dyslokacja oddziałów Wojskowej Straży Granicznej wg rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wojskowych z 14 lipca 1919 r.

Inspektorat Wojskowej Straży Granicznej -> Warszawa, ul. Hoża 7
1 samodzielny dywizjon WSG —>Warszawa (funkcje wartownicze i konwojowe)
1 szwadron —> Warszawa
2 szwadron —> Warszawa
3 szwadron —> Warszawa
4 szwadron —> Warszawa
1 szkolny szwadron (Warszawa)
1 pułk WSG —> Łomża (od Jez. Rajgrodzkiego do rz. Omulew)
2 szkolny szwadron (Łomża)
1 dywizjon —-> Szczuczyn (od Jez. Rajgrodzkiego do rz. Pissy)
1 szwadron —> Rajgród
2 szwadron —> Bogusze
3 szwadron —> Niedźwiady
4 szwadron —> Kolno
2 dywizjon —-> Myszyniec (od rz. Pissy do rz. Omulew)
5 szwadron —> Lewan
6 szwadron —> Krywiski
7 szwadron —> Pekty
8 szwadron —> Surowe
3 pułk WSG —> Ciechanów (od rz. Omulew do rz. Ruziec)
3 szkolny szwadron (Ciechanów)
1 dywizjon —-> Mława (od rz. Omulew do m. Dłutowo)
1 szwadron —> Chorzele
2 szwadron —> Janów
3 szwadron —> Popłówek
4 szwadron —> Krzepy
2 dywizjon —-> Rypin (od m. Dłutowo do rz. Ruziec)
5 szwadron —> Zieluń
6 szwadron —> Plucieczno
7 szwadron —> Osieki
8 szwadron —> Dobrzyń
2 samodzielny dywizjon WSG —>Włocławek (od. rz. Ruziec do m. Czajka)
1 szwadron —> Ciechanówek
2 szwadron —> Lubicz
3 szwadron —> Aleksandrów Kujawski
4 szwadron —> Służew
Linia demarkacyjna usalona w Trewirze obsadzona była przez oddziały Wojsk Wielkopolskich od m. Czajka (pow. Aleksandrów Kujawski) do m. Grabów (pow. Kępno)
2 pułk WSG —> Częstochowa (od m. Lubczyn do rz. Biała Przemsza)
4 szkolny szwadron (Częstochowa)
1 dywizjon —-> Rudniki (od m. Lubczyna do m. Herby)
1 szwadron —> Wieruszowice
2 szwadron —> Dzietrzychowice
3 szwadron —> Żytniów
4 szwadron —> Kamieńsk
2 dywizjon —-> Markowice (od m. Herby do rz. Biała Przemsza)
5 szwadron —> Leśniki
6 szwadron —> Koziegłowy
7 szwadron —> Niezdary
8 szwadron —> Czeladź
3 samodzielny dywizjon WSG —>Oświęcim (od. rz. Biała Przemsza do m. Dziedzice)
5 szkolny szwadron (Oświęcim)
1 szwadron —> Jaroczyn
2 szwadron —> Babice
3 szwadron —> Dziedzice
Na terenie Śląska Cieszyńskiego linia rozejmowa obsadzona była przez oddzialy Wojska Polskiego.

W lipcu 1919 r. korpus WSG liczył 3 pułki i 1 samodzielny dywizjon (28 szwadronów) –> łącznie około 5000 ludzi. Po przeprowadzonej reorganizacji liczył 35 szwadronów bojowych i 5 szwadronów szkolnych –> łącznie około 8900 ludzi w tym 260 oficerów.
W dalszej rozbudowie Wojskowej Straży Granicznej planowano reorganizację samodzielnych dywizjonów w pułki, natomiast do obsadzenia granicy południowej (w Karpatach) planowano utworzenie 5 szwadronów (z zadaniem zabezpieczenia najważniejszych przełęczy) z czasem przeorganizowanych w dywizjony.

Łączna dlugość ochranianej granicy wynosiła ponad 600 km. Według planów Inspektoratu 1 pułk miał obsadzać 200 km granicy (1 dywizjon – 100 km; 1 szwadron – 20 km). Na 1 km granicy miało przypadać 15 żołnierzy.