Wojewodowie wołyńscy II RP

W związku z napiętą sytuacją narodowościową i polityczną w województwach wschodnich rząd zdecydował się na utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza oraz na częściową militaryzację tych województw, mianując trzech generałów wojewodami: 29 VIII 1924 r. Kajetana Olszewskiego wojewodą wołyńskim i Mariana Januszajtisa wojewodą nowogródzkim, a kilka tygodni później Kazimierza Młodzianowskiego wojewodą poleskim. Na stanowisku tym Olszewski pozostał do 4 II 1925 r.

ŁUCK.
— Objęcie urzędowania przez nowego wojewodę.
Dnia 11 b.m. przyjechał do Łucka nowo mianowany wojewoda – gen. Kajetan Olszewski i objął urzędowanie.

Polska Zbrojna, Warszawa, 19 września 1924 r. Rok IV, nr 257, s. 7

Jan Krzakowski 14 marca 1921 – 7 lipca 1921
Tadeusz Łada 7 lipca 1921 – 12 sierpnia 1921 (p.o.)
Stanisław Downarowicz 13 sierpnia 1921 – 19 września 1921
Tadeusz Dworakowski 10 października 1921 – 15 marca 1922 (p.o.)
Mieczysław Mickiewicz 22 lutego 1922 – 1 lutego 1923
Stanisław Srokowski 1 lutego 1923 – 29 sierpnia 1924
Kajetan Olszewski 11 września 1924 – 4 lutego 1925
Aleksander Dębski 4 lutego 1925 – 28 sierpnia 1926
Władysław Mech 28 sierpnia 1926 – 9 lipca 1928
Henryk Józewski 9 lipca 1928 – 29 grudnia 1929
Józef Śleszyński 13 stycznia 1930 – 5 czerwca 1930 (p.o.)
Henryk Józewski 5 czerwca 1930 – 13 kwietnia 1938
Aleksander Hauke-Nowak 13 kwietnia 1938 – 17 września 1939

Nadanie nazwy 50 Pułkowi Piechoty

Dz.Rozk. M.S.Wojsk. nr 2, poz. 25 z 4 marca 1938 r.

Dep. Dow. Og 1590-13 P.U.
50 p. p. — nadanie nazwy.
50 pułkowi piechoty nadaję nazwę:
„50 PUŁK PIECHOTY
IM. FRANCESCO NULLO“.
W związku z tym zarządzam noszenie przez żołnierzy tego pułku na naramiennikach kurtek i płaszczy — zamiast dotychczasowej numeracji — inicjałów „F. N.“, według wzoru jak załącznik do niniejszej pozycji.
Inicjały:
— dla oficerów i chorążych są haftowane nić­mi metalowymi oksydowanymi na stare srebro,
— dla podoficerów niżej stopnia chorążego i szeregowców są wykonane z białego matowanego metalu.
Podoficerom zawodowym zezwalam na noszenie przy ubiorze poza służbowym inicjałów haftowanych.

Łączność 27 DP

Dowódca łączności 27 DP – kpt. sł. st. KMIECIK Stanisław (ciężko ranny w nogę na skrzyżowaniu w Błądzimiu, bombardowanie)
Kompania telefoniczna – d-ca – kpt. MILÓWKA Stanisław
– skład 4 plutony: ppor. JASTRZĘBSKI (poległ ?), …
Pluton łączności KG – d-ca – por. ZAKRZEWSKI Andrzej (kontuzjowany w Świekatowie, poległ ?)
– za-ca d-cy – por. OSTROWSKI (Oficer łącznikowy 27 DP do 2 Baonu Strzelców (Tczew) 1 IX, ciężko ranny w Świekatowie)
Pluton radio – d-ca – chor. WYRWIŃSKI Marcin (poległ ?)
Drużyna Parkowa Łączności – d-ca – nn podoficer

Stan liczebny wszystkich oddziałów łączności – 10 oficerów i około 360 szeregowych

D-Day i Australijczycy

Aktywnie w dniu lądowania w Normandii brało udział około 3300 Australijczyków. Liczba ta obejmuje 2800 członków RAAF i RAF (zarówno pilotów jak i żołnierzy obsługi naziemnej), 500 marynarzy Royal Australian Navy i około 13 oficerów Australijskich Sił Imperialnych (AIF) służących w Armii Brytyjskiej (w celu zbierania doświadczeń w planowaniu i przeprowadzaniu dużych działań desantowych).
6 czerwca 1944 r. zginęło 14 Australijczyków, z czego 12 było lotnikami RAAF, a 2 członkami RAN.
Według dokumentacji CWGC, w okresie kampanii w Normandii zginęło 1117 Australijczyków (pochowano na cmentarzach lub zostało wymienione na pomnikach w całej Europie).

Dywizjony RAAF biorące udział w operacji: 451, 453, 455, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467.

Oficerowie biorący bezpośredni udział w lądowaniu:
ppłk William („Bill”) Thomas Robertson, szef sztabu 51st (Highland) Infantry Division; 50th (Northumbrian) Infantry Division
mjr Henry Baynton Somer „Jo” Gullett, 2IC kompanii w 7th Bn, Green Howards, Gold Beach; OIC kompanii w 8th Bn, Royal Scots
mjr Douglas („Tim”) Vincent (od 7.06) XXX Corps, 7th Armoured Division i 43rd (Wessex) Infantry Division

Zobacz też:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_contribution_to_the_Battle_of_Normandy

Wieża spadochronowa w Kowlu

wieza Pierwsza na Wołyniu wieża spadochronowa. Na zdjęciu – pierwsza na Wołyniu wieża spadochronowa LOPP, wybudowana w Kowlu, ze składek pracowników kolejowych Dyrekcji Radomskiej PKP.

Źródło: Goniec Częstochowski – 3 kwietnia 1938 r., Rok XXXIII, nr 77

Bydgoska wieża spadochronowa

Bydgoska wieża do skoków spadochronowych wyższa od warszawskiej.
Budowana, staraniem Sekcji Szybowcowej przy Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy, wieża do skoków spadochronowych będzie wysoka na 39 metrów.
Znajdująca się na terenie Wystawy Metalurgicznej w Warszawie wieża ma tylko 35 metrów.
KB 36/15/213/9 (1936-09-13)

Sarneński establishment (1933)

starosta sarneński – dr Franciszek Grzesik
starościna – Olga Grzesikowa
referent bezpieczeństwa – M. Tkaczuk
referent wojskowy – M. Rudnicki, prezes PCK w powiecie
buchalter wydziału powiatowego – J. Klimuk
technik wydziału powiatowego – J. Szubartowski
kierownik Kasy Chorych – Irena Zonenberg
prezes BBWR w powiecie – Wacław Korejwo (Poseł na Sejm z Okręgu nr 60 – Pińsk, prezes Powiatowej Rady BBWR)
burmistrz m. Sarny – E. Sierakowski
naczelnik 7 Oddziału Drogowego PKP – inż. Jan Majewski
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – inż. A. Maślijewicz
kierownik Urzędu Skarbowego – Hipolit Siezieniewski
sekretarz sejmiku powiatowego – Jan Kocioł
dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności – Stanisław Rejowski (od 1929 ?)
Inspektor Oświaty Pozaszkolnej – Jan Kochańczyk
dyrektor Szkoły Powszechnej w Sarnach – Józef Woś
komendant garnizonu – mjr Ksawery Wierzbowski (1933-1938)
dowódca pułku KOP „Sarny” – płk. dypl. Tadeusz Lubicz-Niezabitowski (1930-1936?)
sędzia – Wilczkowski
nauczyciele gimnazjum sarneńskiego:
prof. Durska
prof. Król
prof. Turkówna
p. Łentowska, p. Andrzen

Adolf Bohusz-Szyszko – wiceprezes Rady Powiatowej BBWR
Michał Parczewski – wiceprezes Rady Powiatowej BBWR
Kazimierz Makarewicz – skarbnik Rady Powiatowej BBWR

bracia Wiązewscy – właściciele kina w Sarnach
inż Kamil Jarmulski – znany na terenie powiatu
dyrektor szkoły – p. Woźny
Kierownik Państwowej Szkoły Wędrownej w Dorotyczach pod Sarnami – p. Kwaśniewski

Zygmunt Kłoczkowski – szef oddziału tygodnika „Wołyń” w Sarnach

p. Puławski – Prezes Wołyńskiej Grupy Parlamentarnej
p. Michalski – inspektor samorządowy
M. Lipiński – instruktor powiatowy (PCK, LOPP?)
Wołyń, nr 43-45