Dyslokacja 15 DP na zakończenie działań

Dyslokacja 15 DP w dniu 18 X 1920 r. (po ogłoszeniu zawieszenia broni):
Dtwo dyw. i XV br. art. – Wołma;
dtwo XXIX br. p. – folwark Stary Raków;
59 pp. – rejon od [m.] Radoszkowicze [Rodoszkowice] do m. Norejki
[Narejki] (wł.);
60 pp. – rezerwa, rejon Raków – Wyganice [Wyhonice] – Dubacze;
dtwo XXX br. p. – folwark Tatarszczyzna;
61 pp. – rejon od [m.] Norejki [Narejki] (wył.) do m. Rudzica
[Rudnia] (wł.);
62 pp. – rezerwa, rejon Starzynki – Wołonniki – Putczyna – Beretczaki;
I/15 pap. – rejon Welikoje – Rutowszczyzna – Uła;
II/15 pap. – rejon Zołtarewo – Zytno
III/15 pap. – rejon Peretczyny – Laskówka – Galincy;
215 p.uł. – rejon Pruzyny – Staniuszki – Gejluki [Giliki] – Kulicze
[Kulszyce] – Szykul [Szykucie];
8/3 p. strz. kon. – Kowalewszczyzna.

W sąsiedztwie 18 DP i 11 DP (?)