Dowódcy 15 DP


gen. ppor. Kazimierz Grudzielski; od 12.03.1919 r. do 25.06.1919 r.
płk Albin Jasiński; od 25.06.1919 r. do 27.04.1920 r.
gen. Władysław Jung; od 27.04.1920 r. do 4.06.1924 r.
płk/gen. bryg. Wiktor Thommée; od 25.06.1924 r. do .11.1934 r.
płk/gen. bryg. Jan Chmurowicz; od 15.12.1934 r. do .08.1937 r.
gen. bryg. Zdzisław Wincenty Przyjałkowski; od 19.08.1937 r. do 1939 r.