Zjednoczenie Armii Wielkopolskiej z Armią Krajową

§ II. Terytorjalne umieszczenie Dywizji i Brygady Jazdy.
Przeprowadzone na zasadzie statystycznych danych o zaludnieniu Wielkopolski obliczenia pozwalają na umieszczenie i normalne utrzymanie na jej terytorjum dwuch dywizji piechoty (…) W tym celu teren Księstwa Poznańskiego zostaje podzielony na dwa okręgi dywizyjne, w obrębie których staną oddziały zapasowe odnośnych jednostek i będzie zorganizowany normalny aparat zaciągowy (Okręgi Pułkowe i P. K. U.).

Źródło: M.S.Wojsk. Departament I, Sekcja Zjednoczenia
Rozkaz nr 1200/Z. wydany 10 grudnia 1919 r. w Warszawie
Przeprowadzenie zjednoczenia Armji Wielkopolskiej z Armją Krajową
[zachowano pisownię oryginału]

Według zapisów tego rozkazu dotychczasowa 2 Dywizja Strzelców została przekształcona w 15 Dywizję Piechoty Wielkopolskiej, która terytorialnie objęła północno-wschodnią część Wielkopolski. Miejscem postoju sztabu dywizji został wyznaczony Inowrocław. Natomiast brygady i pułki piechoty otrzymały następujące garnizony i P. K. U.:
I Brygada 2 D.S. -> 29 Brygada Piechoty Wielkopolskiej – do Jarocina (z m. Osieczna)
• 5 p.s. -> 59 pułk piechoty Wielkopolskiej – Inowrocław
• 6 p.s. -> 60 pułk piechoty Wielkopolskiej – Jarocin (z m. Osieczna)
II Brygada 2 D.S. -> 30 Brygada Piechoty Wielkopolskiej – do Bydgoszczy (z m. Wągrowiec)
• 7 p.s. -> 61 pułk piechoty Wielkopolskiej – Gniezno
• 8 p.s. -> 62 pułk piechoty Wielkopolskiej – Bydgoszcz (z m. Wągrowiec)
II Brygada Artylerii -> 15 Brygada Artylerii Wielkopolskiej – do Bydgoszczy (z m. Poznań)
• 1 p.a.p. -> 15 pułk artylerii polowej Wielkopolskiej – Bydgoszcz (z m. Poznań)
• 2 p.a.c. -> 15 pułk artylerii ciężkiej Wielkopolskiej – Bydgoszcz (z m. Poznań)