Źle się działo w WIG-u

Warszawa, 11 czerwca 1928 r. zostało ukończone śledztwo w sprawie nadużyć wykrytych w wojskowym instytucie geograficznym. Akt oskarżenia wraz z dokumentami śledztwa wpłynął do wojskowego sądu okręgowego w Warszawie. Pod zarzutem nadużyć oskarżonych zostało 18 oficerów z gen. Bolesławem Jaźwińskim na czele. Rozprawa przeciwko nim rozpocząć się miała w końcu sierpnia i przypuszczalnie trwała około 2 miesiące. Wezwano około stukilkudziesięciu świadków. Przewodniczącym sądu był ppłk Kazimierz Raczyński, oskarżycielem zaś ppłk Zygmunt Piotr Rumiński.

IKC 1928/162(13.VI)/10 (J) Śledztwo w sprawie nadużyć w wojskowym instytucie geograficznym ukończone.