Rozdział agend między Czerwonym i Białym Krzyżem

Rozdział agend między Czerwonym i Białym Krzyżem
Na podstawie porozumienia z kierującymi czynnikami Czerwonego i Białego Krzyża, — wobec konieczności zcentralizowania całokształtu akcji oświatowo-kulturalnej i opieki nad żołnierzem, jednolitego kierownictwa pracą dla wojska społecznych instytucji humanitarnych, — oraz w związku z utworzeniem w najbliższej przyszłości w M. S. Wojsk., osobnej Sekcji Oświaty i Kultury, — zostają ustalone i rozgraniczone agendy Czerwonego i Białego Krzyża, jak następuje:
1.
2. Biały Krzyż jest Centralą wszystkich stowarzyszeń i instytucji społecznych

Źródło: Oddz. I. Szt. 5009 Org., Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Rok III, Nr 18, poz. 461, s. 496-497. Warszawa, dnia 1 czerwca 1920 r.