Uroczystości wojskowe w Bydgoszczy

Dzień 4-go sierpnia 1924 r. był dniem uroczystym dla garnizonu bydgoskiego. Obchodzono tam bowiem parę różnorodnych świąt wojskowych, które zaszczycił swoją obecnością p. Prezydent Rzeczypospolitej. Był to drugi dzień pobytu p. Prezydenta w grodzie nad Brdą. Pierwszy poświęcony był sprawom cywilnym, drugi – prawie wyłącznie wojskowym.
Rano udał się p. Prezydent samochodem w towarzystwie inspektora armii, gen. Skierskiego, na uroczystość poświęcenia sztandarów 59, 61 i 62 pułków piechoty oraz 8 pułku strzelców konnych. Uroczystość ta zgromadziła na obszernym placu ćwiczeń całą 15 Dywizję Piechoty oraz wszystkie oddziały załogi bydgoskiej.
Po odprawieniu mszy św. przez biskupa polowego ks. Galla, nastąpiło poświęcenie sztandarów i tradycyjne wbijanie gwoździ. Pierwszy gwóźdź do każdego sztandaru wbił ks. biskup Stanisław Gall, drugi – p. Prezydent Stanisław Wojciechowski, po nim kolejno inspektorowie armii, gen. dyw. Leonard Skierski, gen. dyw. [Stanisław] Haller, wojewoda poznański Adolf Bniński, gen. dyw. Jan Hubischta, gen. dyw. Kazimierz Raszewski i inni.
Następnie odbyła się rewia wojsk (przed frontem szkoły pilotów na lotnisku) i defilada przed Prezydentem Rzeczypospolitej i starszyzną wojskową. Defilada wykazała doskonałą postawę wojska.
Po uroczystosciach wojskowych p. Prezydent wział udział w uroczystym posiedzeniu izby przemysłowo-handlowej, po czym zwiedził wystawę państwowej szkoły przemysłowej, oprowadzany przez dyrektora Franciszka Siemiradzkiego. Po obiedzie wydanym przez 15 DP p. Prezydent zwiedził jedyny na Kresach Zachodnich instytut rolniczy.

sztandar
Tygodnik Ilustrowany, 1924/36
[nadnoteckim ?]