Eustachy Gorczyński (1893-1958)

ppłk inż. Eustachy Gorczyński, ur. w 1893 roku w Sędziszowie
od kwietnia 1922 roku do rozformowania – dowódca 27 bsap 2 psap.
W latach 1938-1939 był komendantem CWSap. w Modlinie. W pierwszych dniach wojny udał się z małą grupą organizacyjną na Wołyń w rejon Sarn, w celu zorganizowania dalszego szkolenia elewów saperów. Pod Kowlem dostał się do niewoli radzieckiej. zm. 22 grudnia 1958 w Łodzi.